Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
115
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Hãy bổ sung thêm vào kho tài liệu ôn thi TN THPT QG & ĐHCĐ của bạn một bộ sưu tập gồm các đề thi thử được tổng hợp từ những ngôi trường uy tín trong cả nước. Thư viện Elib trân trọng gửi tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3. Hi vọng, chúng sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn thi của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3:

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
1. A. inhabit B. heiress C. honesty D. exhaustion
2. A. campus B. relax C. locate D. fashion
3. A. together B. worthy C. ethnic D. though
4. A. comment B. equipment C. improvement D. moment
5. A. super B. drum C. rubbish D. scuba

II. Choose the correct answer to complete each of the following sentences.
6. It was very difficult for the inspector to _______ what recommendations he should take.
A. realize B. settle C. solve D. decide
7. This is not the right_________to ask for my help; I am far too busy even to listen.
A. moment B. situation C. opportunity D. circumstance
8. The job of student lodgings officer _________a great many visits to landladies.
A. concerns B. offers C. asks D. involves
9. It is__________knowledge in the village that Mr. and Mrs. Thorne quarrel violently several times a week.
A. common B. complete C. normal D. usual
10. All students leaving college at the end of term must leave their addresses so that letters can be sent __________.
A. forward B. through C. on D. to

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 3. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản