Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
267
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, biết cách giải các bài toán khó. Các tài liệu trong bộ sưu tập được chọn lọc và biên soạn cẩn thận hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4 sẽ giúp bạn cọ sát và luyện tập thử với các đề thi hay và khó để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp đến.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 1 to 30.
Question 1: Over the last few months garages ___ the price of petrol three times.
A. have risen B. have put up C. raised D. have gone up
Question 2: "Could I speak to Alex, please?". –“_____”
A. This is Joe speaking. B. Can I take a message? C. Just a moment. I'm coming. D. I'm sorry, Alex's not in.
Question 3: We ___ on our close friend on the way here. That's why we are a bit late.
A. visited B. dropped in C. paid a visit D. came across
Question 4: It was so foggy that the drivers couldn't ___ the traffic signs.
A. make out B. break out C. keep out D. take out
Question 5: Corporations have been donating more and more to ___
A. the needy B. the need C. the needy people D. the needed
Question 6: Don't ___ to conclusions; we don't yet know all the relevant facts.
A. run B. rush C. jump D. hurry
Question 7: Final-year students ___ attend lectures. It's optional.
A. mustn't B. don't have to C. shouldn't D. ought to
Question 8: If I were you, I ___ a car and have a look around the country.
A. hired B. will hire C. would hire D. could have hired
Question 9: He laughed in a very strange way, ___ everyone to turn round and look.
A. causing B. making C. allowing D. attracting
Question 10: ____ any employee be ill, they must call the office to inform their head of department.
A. Were B. Should C. Had D. If
 

Cùng eLib.vn ôn tập và luyện thi hiệu quả với Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 4, tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác tại đây.
Đồng bộ tài khoản