Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
137
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Được chọn lọc từ các trường có uy tín trong cả nước, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa. Bộ đề thi bao gồm đa dạng các bài tập sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi chất lượng. ELib.vn luôn đồng hành cùng các bạn để kỳ thi tuyển sinh TN THPT QG & ĐHCĐ tới đạt kết quả cao nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa dưới đây:

Câu 1: Nhóm các kim loại chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là:
A. Be, Na, Au, Ca, Rb.
B. Li, Ba, Al, K, Na.
C. Al, Zn, Mg, Ca, K.
D. K, Al, Ag, Au, Pt.
Câu 2: Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit?
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2-CH2-CO-HN-CH2-COOH
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2, Al, FeCO3, Cu(OH)2, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng Ba(OH)2 dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z, sau đó dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G. Trong G chứa
A. MgO, BaSO4, Fe, Cu.
B. BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu.
C. MgO, BaSO4, Fe, Cu, ZnO.
D. BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3.
Câu 4: Cho các chất: CH3COONH4, Na2CO3, Ba, Al2O3, CH3COONa, C6H5ONa, Zn(OH)2, NH4Cl, KHCO3, NH4HSO4, Al, (NH4)2CO3. Số chất khi cho vào dung dịch HCl hay dung dịch NaOH đều có phản ứng là:
A. 6.
B. 9.
C. 7.
D. 8.
Câu 5: Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH và NH2CH2COOH. Để trung hoà m gam hỗn hợp M cần 100ml dung dịch HCl 1M. Toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng lại tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất CH3COOH và NH2CH2COOH trong hỗn hợp M lần lượt là (%)
A. 61,54 và 38,46.
B. 72,80 và 27,20.
C. 40 và 60.
D. 44,44 và 55,56
Câu 6: Cho 8,4 gam sắt tan hết vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 29,04.
B. 32,40.
C. 36,30.
D. 30,72.
Câu 7: Hiđro hoá hoàn toàn một hiđrocacbon không no, mạch hở X thu được ankan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,60 gam CO2 và 3,24 gam H2O. Clo hoá Y (theo tỉ lệ 1:1 về số mol) thu được 4 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn là:
A. 3.
B. 6.
C. 7.
D. 4.
Câu 8: Axit cacboxylic X mạch hở, chứa hai liên kết trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3 (dư) sinh ra khí CO2 có số mol bằng số mol X phản ứng. Chất X có công thức ứng với công thức chung là:
A. CnH2n(COOH)2 ( n 0).
B. CnH2n+1COOH ( n 0).
C. CnH2n -1COOH ( n 2).
D. CnH2n -2 (COOH)2 ( n 2).
Câu 9: Cho các chất: etilen; saccarozơ; axetilen; fructozơ; anđehit axetic; tinh bột; axit fomic; xenlulozơ; glucozơ. Số chất có thể phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 tạo kết tủa là:
A. 5.
B. 7.
C. 3.
D. 6.
Câu 10: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 70,24.
B. 43,84.
C. 55,44.
D. 103,67.
Câu 11: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:
A. 5,40.
B. 6,17.
C. 10,80.
D. 21,60.

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản