Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
282
lượt xem
29
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc

Tài liệu tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc sẽ giúp bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề, làm quen với dạng đề thi, đồng thời củng cố thêm những kiến thức cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc:
Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc này các em nhé. Chúc các em thành công!

Câu 1: Tơnitron thuộc loại tơ
A.Thiên nhiên B. Poliamit C.Tổng hợp D. Nhân tạo
Câu 2: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Cu; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni, Fe và Mg. Khi lần lượt nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 3: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt
A. Proton,electron B. Electron
C. Proton,electron, nơtron D. Proton, nơtron
Câu 4: Anilin có công thức phân tử là
A . C6H5NH2 B . C3H5NH2
C . C6H5OH D . C4H5NH2
Câu 5: Tổng số nguyên tố của chu kỳ 2 và 6 trong bảng Hệ Thống Tuần Hoàn là
A .16 B.26 C .40 D .50
Câu 6: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3-. Đó là 4 dung dịch
A .BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2. B.BaCO3,MgSO4,NaCl,Pb(NO3)2.
C .Ba(NO3)2, PbCl2, MgSO4, Na2CO3 D.Mg(NO3)2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4
Câu 7: Dẫn khí H2 qua chất rắn X nung nóng thấy khối lượng của X giảm. Nếu Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và chất rắn B. X là
A .ZnO B .Al2O3
C .CuO D . Fe2O3
Câu 8: Có các phát biểu :
1). Photpho trắng có cấu trúc tinh thể phân tử .
2). Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát trắng và than để điều chế photpho trong công nghiệp .
3) Axit H3PO4 có tính oxi hóa mạnh giống HNO3 .
4) Amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 .
5) Hàm lượng dinh dưỡng của phân lân được đánh giá qua hàm lượng P2O5 trong lân .
6) Bón lân cho cây trồng thường gây chua đất .
7) Photpho chỉ thể hiện tính khử .Số phát biểu đúng là
A .(1), (2), (4), (5) B .(1), (3), (4), (6)
C .(3), (4), (5), (7) D .(1), (3), (5), (7)
Câu 9: Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là
A .5 B .4 C .2 D .3
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit hữu cơ Y được 4x mol CO2. Mặt khác, để trung hoà x mol Y cần vừa đủ 2x mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A .C2H5COOH. B .HOOC- COOH.
C .CH3COOH D .HOOC -CH2 -CH2 – COOH.
 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đồng Lộc bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản