Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
123
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2 dưới đây:

Cho biết khối lượng nguyên tử: H=1; Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; Mg=24; Al=27; Zn=65; Fe=56; Cu=64; Ag=108; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5.
Câu 1. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na và Al vào 500 ml dung dịch NaOH 0,4M thu được 12,096 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.
A. 23,40 gam B. 21,06 gam C. 34,32 gam D. 24,96 gam
Câu 2. Thí nghiệm nào sau đây thu được kim loại?
A. Cho Na vào dung dịch CuSO4.
B. Cho bột Fe vào dung dịch Fe(NO3)3 dư.
C. Đốt cháy Ag2S trong oxi dư.
D. Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu có tỉ lệ mol 1 : 1 vào dung dịch HCl loãng dư.
Câu 3. Cho các phương trình ion rút gọn sau:
(1) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
(2) Cu + 2H+ + 12O2 → Cu2+ + H2O
(3) 6Cl- + Cr2O72- + 14H+ → 2Cr3+ + 3Cl2 + 7H2O
(4) Fe + 2H+ → Fe2+ + H2
(5) 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O
(6) MnO2 + 4H+ + 2Cl- → Mn2+ + Cl2 + 2H2O
Số phương trình mà trong đó H+ đóng vai trò là chất môi trường là.
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 4. Hòa tan hết hỗn hợp chứa a gam CuO và x gam một oxit sắt trong dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4 thu được 0,06 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa 2 chất tan. Biết rằng a < x. Tổng giá trị của a và x là.
A. 37,44 gam B. 47,04 gam C. 28,80 gam D. 45,12 gam
Câu 5. Cho chuỗi phản ứng sau:
(1) X + Na2CO3 + H2O → Na2SO4 + Y + Z
(2) Y + Na[Al(OH)4] → Z + NaHCO3
Biết rằng khi cho X vào dung dịch BaCl2 không thấy phản ứng hóa học xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là.
A. Al(NO3)3; Al(OH)3; CO2 B. Al2(SO4)3; CO2, Al(OH)3
C. Al2(CO3)3; CO2; Al(OH)3 D. AlCl3; CO2; Al(OH)3
Câu 6. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(2) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 (dư).
(3) Cho Ba vào dung dịch ZnSO4 (dư).
(4) Cho AgNO3 vào dung dịch H3PO4.
(5) Đun nóng nước cứng tạm thời.
(6) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch chứa NaCl và NaF.
(7) Dẫn NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2.
(8) Cho CaCl2 vào dung dịch chứa Na2HPO4 và NaH2PO4.

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc Gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Âu Lạc lần 2. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác, hoặc đăng nhập để tải đề thi về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản