Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
93
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang

Hãy thử sức với các đề thi thử trước khi bạn bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ chính thức. Chúng tôi trân trọng gửi tới các thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang đã được chọn lọc kỹ càng. Với bộ đề thi thử này, kiến thức và kinh nghiệm làm bài của bạn sẽ nhanh chóng được nâng lên. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp ích cho việc ôn tập của các thí sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang:

Câu 1: Lấy 9,9 gam kim loại M có hoá trị không đổi đem hoà vào HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X ( ở ĐKTC) gồm hai khí NO và N2O, tỉ khối của khí X đối với H2 bằng 18,5. Vậy kim loại M là
A. Zn B. Al C. Mg D. Ni
Câu 2: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?
A. Etylamin. B. Propylamin. C. Metylamin. D. Phenylamin.
Câu 3: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
A. Glucozơ. B. Etyl axetat. C. Saccarozơ. D. Metylamin.
Câu 4: Cho biết các phản ứng xảy ra như sau:
2FeBr2 + Br2 2FeBr3 (1) 2NaBr + Cl2 2NaCl + Br2 (2)
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử Cl- mạnh hơn của B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2
C. Tính khử của mạnh hơn Fe2+ D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+
Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau
Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AgNO3
Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4
Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl
Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 6: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.
Câu 7: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. B. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.
C. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. D. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.
Câu 8: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,2. B. 12,3. C. 10,2. D. 15,0.
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng:
KMnO4 + KCl + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O.
Hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng lần lượt là:
A. 4,5,8 B. 3,7,5. C. 2,8,6 D. 2,10, 8
Câu 10: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:
A. 2,2,3,3-tetra metylbutan. B. 3,3-đimetylhecxan.
C. 2,2-đimetylpropan. D. isopentan.

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên Hà Giang. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản