Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
104
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học:

Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 2: Từ 100 lít dung dịch rượu etylic 400 ( d = 0,8 g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna ( Biết H = 75% ) ?
A. 14,087 kg B. 18,783 kg C. 28,174 kg D. kết quả khác.
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al và 0,1 mol Fe vào 100ml dung dịch Y gồm Cu(N03)2 và AgN03 sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Z gồm 3 kim loại. Hoà tan hoàn toàn Z bằng dung dịch HCl dư thu được 0,05 mol H2 và còn lại 28 gam chất rắn không tan. Nồng độ mol của Cu(N03)2 và của AgN03 trong Y lần lượt là :
A. 2M và 1M. B. 0,5M và 0,5M. C. 0,2M và 0,1M. D. 1M và 2M.
Câu 4:Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu được 25,92g Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là
A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO.
Câu 5:Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
A. Zn, Al2O3, Al. B. Mg, Al2O3, Al. C. Mg, K, Na. D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 6:Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
A. Fe và Cr. B. Fe và Al. C. Mn và Cr. D. Al và Cr.
Câu 7: Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- . Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong dung dịch?
A. Fe3+, Na+, Cl-, OH- B. Na+, Fe3+, Cl-, NO3-
C. Fe3+, Na+, NO3-, OH- D. Ag+, Na+, NO3-, Cl-
Câu 8: Cho các cân bằng:
H2(k) + I2(k) D 2HI(k) (1) 2NO(k) + O2(k) D 2NO2(k) (2)
CO(k) + Cl2(k) D COCl2(k) (3) CaCO3(r) D CaO(r) + CO2(k) (4)
3Fe(r) + 4H2O(k) D Fe3O4(r) + 4H2(k) (5)
Các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất là:
A. 1, 5 B. 2, 3 C. 2, 3, 5 D. 1, 4
Câu 9:Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch NaOH thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là
A. 18,4gam. B. 8,1gam. C. 24,3gam D. 16,2gam.
Câu 10: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dd NaOH dư thu được dd Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào dd Y, thu được 39 g kết tủa. Giá trị của m là?
A. 59,7g B. 57g C. 48,3g D. 45,6g
Câu 11:Cho các loại nước cứng sau: Nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu, nước cứng toàn phần. Và các phương pháp làm mềm nước cứng sau (1) Đung nóng; (2) Cho tác dụng với NaOH; (3) Cho tác dụng với dd Na2CO3; (4) Cho tác dụng với dd Ca(OH)2; (5) Phương pháp trao đổi ion; (6) Cho tác dụng với dd Na3PO4. Các phương pháp có thể làm mềm đồng thời cả 3 loại nước cứng trên là:
A. (3), (5), (6) B. (3), (4), (5) C. (2), (3), (5), (6) D. (1), (3), (4), (5).
Câu 12:Số dipeptit tạo thành từ Gly và Ala là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Nguyễn Thái Học. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản