Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
98
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1

Hãy thử sức với các đề thi thử trước khi bạn bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ chính thức. Chúng tôi trân trọng gửi tới các thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1 đã được chọn lọc kỹ càng. Với bộ đề thi thử này, kiến thức và kinh nghiệm làm bài của bạn sẽ nhanh chóng được nâng lên. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp ích cho việc ôn tập của các thí sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1:

Câu 1: X là hỗn hợp 2 anđehit phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử Cacbon, không phải là đồng đẳng của nhau . Cho m gam X tác dụng tối đa với 0,4 mol H2 tạo ra hỗn hợp hai ancol Y. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 0,2 mol H2. Mặt khác nếu cho m gam X tráng gương hoàn toàn thì thu được tối đa 129,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 17,6 B. 1,76 C. 11,8 D. 1,18
Câu 2: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử ?
A. 2KI + H2O + O3 à 2KOH + I2 + O2 B. Cl2 + 2NaOH à NaCl + NaClO + H2O.
C. 2H2S + SO2 à3S + 2H2O D. FeS + 2HCl à FeCl2 + H2S
Câu 3: Để bó bột, đúc tượng người ta dùng
A. CaSO4 B. CaCO3. C. CaSO4.H2O D. CaSO4.2H2O
Câu 4: Hỗn hợp M gồm 1 peptit X và 1 peptit Y với tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X và Y là 7. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 60 gam glixin và 53,4 gam alanin. Giá trị m là
A. 103,5g B. 113,4g C. 91g D. 93,6g
Câu 5: Oxi hóa 4,6 gam etanol bằng CuO nung nóng được hỗn hợp X gồm andehit, ancol dư và nước. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Cho X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 (đktc) thu được là
A. 1,12 B. 0,448 C. 11,2 D. 4,48
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Các kim loại kiềm thổ có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện.
B. Các kim loại kiềm thổ có độ cứng cao.
C. Các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 đều là kim loại kiềm thổ.
D. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các kim loại kiềm thổ biến đổi không theo một quy luật nhất định.
Câu 7: Có 3 dung dịch pH như nhau là HCl, H2SO4, H3PO4. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc. Để trung hòa cùng thể tích từng dung dịch trên cần dùng lần lượt các dung dịch NaOH 1M với thể tích tương ứng là V1, V2, V3 lít. So sánh nào sau đây là đúng :
A. V1 < V2 < V3 B. V1 = V2 < V3 C. V1 = 2V2 = 3V3 D. V1 = V2 = V3
Câu 8: Este X 3 chức ( không có nhóm chức nào khác ). Xà phòng hóa hoàn toàn 2,4 gam X bằng NaOH được chất hữu cơ Y không nhánh, dễ bay hơi và 2,7 gam hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và 2 axit cacboxylic không nhánh đồng đẳng kế tiếp trong dãy đồng đẳng của axit acrylic . Chuyển toàn bộ hỗn hợp muối thành các axit tương ứng rồi đốt cháy hỗn hợp axit đó thu được 4,6 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam X thu được tổng khối lượng nước và CO2 là
A. 6,10g B. 5,92g C. 5,04g D. 5,22g
Câu 9: Cho 300ml dung dịch (NH4)2SO4 1M tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M được dung dịch X. Cô cạn X được số gam chất rắn khan là
A. 13,2 B. 59,8 C. 73,8 D. 46,6
Câu 10: Nung butan ở nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp được hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. Đốt cháy hoàn toàn 1/2 hỗn hợp X được 35,2 gam CO2 . Cho ½ hỗn hợp X còn lại vào dung dịch Brom dư thấy có 24 gam brom phản ứng. Hiệu suất phản ứng nung butan là
A. 66,67% B. 50% C. 75% D. 80%.

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT Thanh Chương 1. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản