Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
123
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1

Chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi Hoá đạt điểm cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

 Câu 1 Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thuđược 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
A. 7,66 gam. B. 7,78gam. C. 8,25 gam. D. 7,72 gam.
Câu 2: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện tượng quan sát được l
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3 : Phân biệt dung dịch: H2N − CH2 − CH2COOH , CH3COOH , C2H5 − NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là.
A. Natri kim loại. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Quỳ tím.
Câu 4 : Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic. B. Glyxerol. C. Etylenglycol. D. Rượu metylic.
Câu 5 : Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trược tiếp axit axetic ( bằng 1 phản ứng ) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6 : Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch banđầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.
Câu 7 : Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản ứng, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thuđược 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là.
A. 69,27%. B. 87,5%. C. .62,5%. D. 75,0%.
Câu 8 : Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 9 : Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,12 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,45gam chất rắn Z và dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là.
A. 0,64. B. 1,28. C. 1,92. D. 1,6.
Câu 10 : Một rượu đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. Chất X được điều chế trực tiếp từ anđehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3OH . D. CH3OCH3

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT chuyên KHTN 2015 - Lần 1 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản