Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh TN THPT QG & ĐHCĐ là giai đoạn áp lực nhất không chỉ đối với các bạn thí sinh mà còn với cả các bậc phụ huynh. Hiểu được điều đó, eLib.vn đã sưu tập và giới thiệu đến các thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Thử sức với bộ đề thi này, chúng tôi tin bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm để bài thi đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương:

Câu 1: Bệnh phêninkêto niệu do
A. thừa enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.
B. bị rối loạn quá trình lọc axit amin phêninalanin trong tuyến bài tiết.
C. thiếu axit amin phêninalanin trong khi đó thừa tirôzin trong cơ thể.
D. thiếu enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.
Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa là
A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể B. đột biến gen
C. đột biến số lượng nhiễm sắc thể D. biến dị cá thể
Câu 3: Trong trường hợp không xảy ra đột biến, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu gen?
(1). AAaa × AAAa. (2) Aaaa × Aaaa. (3) AAaa × Aaaa.
(4) Aaaa × Aa. (5) AAaa × Aa. (6) AAAa × Aa.
Đáp án đúng là:
A. (1), (3), (4). B. (1), (3), (5). C. (3), (4), (5). D. (1), (3), (5), (6)
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây là chung cho hiện tượng di truyền phân li độc lập và hoán vị gen?
A. Tạo điều kiện cho những gen quy định tính trạng tốt có thể tái tổ hợp tạo thành nhóm gen liên kết mới.
B. Làm xuất hiện của biến dị tổ hợp.
C. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
D. Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do.
Câu 5: Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:
A. Xác định các cá thể thuần chủng.
B. Kiểm tra giả thuyết nêu ra.
C. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.
D. Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.
Câu 6: Ở 1 loài thực vật khi cho cây có kiểu hình quả dẹt (P) lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 25% quả dẹt: 50% quả tròn: 25% quả dài. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cơ thể đồng hợp lặn đem lai có kiểu hình quả dài.
B. Cây quả dẹt P cho 4 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
C. Nếu cho cây P tự thụ phấn thì ở F1 kiểu hình quả tròn chiếm tỉ lệ 18,75%
D. Tính trạng dạng quả di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
Câu 7: Cho biết gen A : thân cao; gen a : thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Phép lai có tỷ lệ kiểu hình 11 cao : 1 thấp là :
A. AAaa x AAaa B. AAAa x AAA C. AAaa x Aa D. AA x AAaa
Câu 8: Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Đáp án đúng là
A. (2), (3). B. (1), (3) C. (2), (4) D. (1), (4)
Câu 9: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi lôcut của gen trên NST
A. Đột biến gen và đột biến lệch bội. B. Đột biến đa bội hóa và đột biến lệch bội.
C. Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn D. Đột biến lệch bội và đột biến đảo đoạn.
Câu 10: Bản chất của quy luật phân li theo Menđen là
A. Sự phân li đồng đều các alen của từng cặp alen năm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
B. Sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền, giảm phân diễn ra bình thường trong quá trình hình thành giao tử.
C. Sự phân li đồng đều của các nhân tố di truyền trong mỗi cặp nhân tố di truyền.
D. Thế hệ P thuần chủng, tính trạng trội phải trội hoàn toàn, số lượng cá thể phân tích phải đủ lớn.

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản