Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
224
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

“Học đi đôi với hành” sẽ giúp các bạn tiến bộ nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, điều này luôn đúng cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ năm nay. Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa có trên eLib.vn để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ có một kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa:

Chọn phương án A hoặc B, C, D tương ứng vơí phần gạch chân có phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau:
1. A. roughs B. ploughs C. coughs D. laughs
2. A. manufacture B. future C. nursery D. secure
3. A. teacher B. children C. chore D. school
Chọn phương án A hoặc B,C,D mà phần nhấn âm chính khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau:
4. A. pollution B. appropriate C. informality D. excitement
5. A. discuss B. waving C. airport D. often
Chọn từ hoặc cụm từ trong các phương án A hoặc B,C,D mà gần nghĩa nhất với từ gạch chân trong mỗi câu sau:
6. School uniform is required in most of Vietnamese schools.
A. divided B. depended C. compulsory D. paid
7. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.
A. take hands B. work together C. shake hands D. join in
8. In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.
A. companies B. services C. supermarkets D. farms
Chọn từ hoặc cụm từ trong các phương án A hoặc B,C,D mà trái nghĩa với từ gạch chân trong mỗi câu sau:
9. No one knew precisely what would happen to a human being in space
A. casually B. flexibly C. wrongly D. informally
10.China has become the third country in the world which can independently carried out the manned space activities.
A. put up B. put in C. put off D. put on
Chọn phương án A hoặc B,C,D ứng với từ, cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa để các câu sau trở thành câu đúng
11. The skin receives nearly the third of the blood pumped out by the heart.
A B C D
12. Mr Smiths is going to buy a new Japanese car, doesn’t it?
A B C D
13. I had my motorbike repair yesterday but now it still doesn’t work.
A B C D
14. If I knew that you were in financial difficulty, I would have helped you.
A B C D
15. You had better learning a foreign language before applying for a job.
A B C D

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản