Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II

Nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới, Thư viện Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp các đề thi thử trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II. Bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng từ các trường nổi tiếng trong cả nước. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ hữu ích đối với các bạn thí sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: There has been a great increase in retail sales, ______?
A. hasn't there B. isn't there C. isn't it D. doesn’t it
Question 2: She asked me ______ I was looking at.
A. when B. if C. what D. why
Question 3: Tom: “______” Mike: “I won’t say no!”
A. How are things with you, Mike?
B. What about playing badminton this afternoon
C. Mike, do you know where the scissors are?
D. What’s your favourite, tea or coffee?
Question 4: Education in many countries is compulsory ______ the age of 16.
A. for B. when C. until D. forwards
Question 5: We must push the piano to the corner of the hall to ______ our party tonight.
A. make place for B. take up room to C. make room for D. give place to
Question 6: ______ his brother, Mike is active and friendly.
A. Alike B. Unlike C. Dislike D. Liking
Question 7: The boat was sailing north when a terrible storm ______ .
A. had broken B. broke C. would break D. was breaking
Question 8: Stephanie: “Oh, no! I left my book at home. Can I share yours?” Scott: “______”
A. No, thanks. B. No, not at all! C. Yes, I do too. D. Yes, sure!

Hãy xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Cẩm Giàng II. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản