Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
224
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn:

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 1: A. familiar B. impatient C. uncertain D. arrogant
Question 2: A. forgettable B. philosophy C. humanism D. objectively
Question 3: A. disappear B. arrangement C. opponent D. contractual
Question 4: A. respectable B. affectionate C. occasional D. kindergarten
Question 5: A. environmental B. conservatively C. approximately D. considerable
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer
Question 6: Research has shown that there is no difference at all between the brain of the average woman and _______of the average man.
A. what B. which C. one D. that
Question 7: "MD" is the abbreviation of _______.
A. Medical Development B. Doctor of Medicine
C. Medium Density D. Management Director
Question 8: -'- "That's a very nice skirt you're wearing."
-“ ___________”
A. How a compliment! B. That's all right.
C. It's nice of you to say so. D. I like you said so.
Question 9: _______are the formal rules of correct or polite behavior among people using the Internet.
A. Traffic rules B. Family rules
C. Codes of etiquettes D. Codes of netiquettes
Question 10: -" ____________"
- "Yes, of course."
A. You won't help me this time B. You'd better give me one hand.
C. I don't think I'll need your help. D. Could you give me a hand?
Question 11: UNICEF _______supports and funds for the most disadvantaged children all over the world.
A. presents B. assists C. provides D. offers .
Question 12: Is there anyone who _______ the plan put forward by the committee?
A. differs B. disagrees C. objects D. opposes
Question 13: He would win the race if he _______his brother's example and trained harder.
A. repeated B. set C. answered D. followed
Question 14 "Excuse me. Where is the ____________office of OXFAM located?"
A. leading B. head C. central D. summit
Question 15: She neglected her study during the term, _______she couldn't pass the exam.
A. although B. because C. so that D. so
Question 16: The doctors know that it is very difficult to save the patient's life, _______they will try their best.
A. but B. although C. despite D. however
Question 17: I am sending you my curriculum vitae _______you will have a chance to study it before our interview.
A. so that B. because C. for D. since

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Liễn Sơn. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản