Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
94
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng

Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới chưa? ELib.vn sẽ giúp bạn có đủ một bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng được tuyển chọn từ các trường có tiếng trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp cho việc ôn tập của bạn tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng:

Mark the letter A, B, C, orD on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 1: A. attract B. decide C. reject D. beauty
Question
2: A. delicate B. promotion C. volcanic D. resources
Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Question 3: A. linked B. declared C. finished D. developed
Question 4: A. heavy B. head C. weather D. easy
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5: “The table is too heavy for me to move alone.” Which of the following has the OPPOSITE meaning with “heavy”?
A. light B. easy C. old D. small
Question 6: A few animals sometimes fool their enemies _______ to be dead.
A. have been appearing B. to be appearing C. to appear D. by appearing
Question 7: On _______ he had won, he jumped for joy.
A. he was told B. having told C. being told D. telling
Question 8: It has been raining ______ I got up.
A. when B. since C. until D. as
Question 9: When a fire broke out in the Louvre, at least twenty _______ paintings were destroyed, including two by Picasso.
A. worthless B. priceless C. valueless D. worthy
Question 10: Learning English isn't so difficult once you_______ .
A. get on it B. get off it C. get down to it D. get down with it
 

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi này hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Chính Thắng. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản