Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
91
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ

Hãy bổ sung thêm vào kho tài liệu ôn thi TN THPT QG & ĐHCĐ của bạn một bộ sưu tập gồm các đề thi thử được tổng hợp từ những ngôi trường uy tín trong cả nước. Thư viện Elib trân trọng gửi tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ. Hi vọng, chúng sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn thi của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ dưới đây:

Câu 1: _________ about the company’s future meant that few people wanted to invest money in it.

A. Uncertain B. Uncertainly C. Certain D. Certainly

Câu 2: We ___ _____ a lovely three weeks holiday in the south of Spain last year

A. did B. passed C. spent D. took

Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closet in meaning to each of the following questions

The box was too heavy for John to carry on his back.

A. Because of the weight, John couldn’t carry the box on his back.
B. John was strong enough to carry the box on his back
C. Despite of the box’s weight, John carried it on his back.
D. John didn’t carry the box on his back due to its heavy.

Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to identify the underlined part that is not correct

The amount of books in the Library of Congress is more than 58 million volumes

Câu 5: ___________ you tell me the truth, I ______________ to help you.

A. When / can’t be able B. Unless/ won’t be able
C. If/ will be able. D. In case/ should be able

Câu 6: Never / history/ humanity/ there/ be/ more people/ live/ world.

A. Never in the history of humanity there are more people living in the world.
B. Never in the history of humanity are there more people to live in the world.
C. Never in the history of humanity have there been more people living in the world.
D. Never in the history of humanity has there been more people to live in the world.

Câu 7: I can’t find my shoes.

A. If I could have my shoes found.
B. I hope someone will know the place of my shoes.
C. I wish I knew where my shoes were
D. My shoes can’t have been found.

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Lý Thái Tổ. Hoặc download về làm đề thi tham khảo phục vụ cho việc ôn tập thật hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản