Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
130
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi:

PART I: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (8.0 POINTS)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the followings.
Câu 1: Few businesses are flourishing in the present economic climate.
A. taking off B. setting up
C. growing well D. closing down
Câu 2: The dog saw his reflection in the pool of water .
A. imagination B. bone C. leash D. image
Câu 3: At times, I look at him and wonder what is going on in his mind.
A. sometimes B. always C. hardly D. never
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the followings.
Câu 4: We ought to keep these proposals secret from the chairman for the time being.
A. revealed B. frequented
C. accessible D. lively
Câu 5: They protested about the inhumane treatment of the prisoners.
A. vicious B. warmhearted C. callous D. coldblooded
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: The Boeing 747 is twice ______ the Boeing 707.
A. bigger than B. more bigger than C. as big as D. as bigger as
Câu 7: I will stand here and wait for you ______ you come back.
A. because B. though C. so D. until
Câu 8: ______ poor always need the help from all people in the society.
A. An B. q C. The D. A
Câu 9: Let’s begin our discussion now, ______?
A. shall we B. will we C. don’t we D. won’t we
Câu 10: Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one ______ the most.
A. that influences farmers B. farmers that is influences
C. why farmers influence it D. it influences farmers

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Trãi. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản