Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT chuyên Thăng Long

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
112
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT chuyên Thăng Long

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT chuyên Thăng Long

Tốt nghiệp THPT Quốc gia là kỳ thi hết sức quan trọng đối với các em học sinh. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT chuyên Thăng Long. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về môn Hóa học. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT chuyên Thăng Long

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng:

Câu 1: Xét cân bằng trong bình kín có dung tích không đổi: X(khí) <=> 2Y(khí)
Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình, khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thấy: Tại thời điểm ở 350C trong bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm ở 450C trong bình có 0,623 mol X.
Có các phát biểu sau về cân bằng trên :
1 Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.
2 Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
3 Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
4 Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không chuyển dịch.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 2: Cho 6,44 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 30,24 B. 60,48 C. 86,94 D. 43,47
Câu 3: Cho một hợp chất của sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng, tạo ra SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Nếu tỉ lệ mol của H2SO4 đem dùng và SO2 tạo ra lần lượt là 4:1 thì công thức phân tử của X là:
A. Fe3O4 B. Fe C. FeS D. FeO
Câu 4: Hỗn hợp X gồm Mg và Fe hoà tan vừa hết trong dng dịch H2SO4 4,9% thì thu được dung dịch chứa 2 muối trong đó nồng độ % của FeSO4 = 3%.Nồng độ % của MgSO4 là :
A. 3,25% B. 4,41% C. 3,54% D. 4.65%
Câu 5: X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một aminoaxit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được khối lượng chất rắn khan là
A. 98,9 gam. B. 87,3 gam. C. 94,5 gam. D. 107,1 gam.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. không no có một nối đôi, đơn chức. B. no, đơn chức.
C. không no có hai nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.
Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau:
1. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3
2. Cho dung dịch Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaAlO2
3. Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch FeCl3.
4. Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4.
5. Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.
6. Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học - THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản