Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
176
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch Cr2(SO4)3 và 6 giọt dung dịch NaOH 2M. Ly tâm, gạn bỏ dung dịch, còn lại kết tủa tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M đến dư. Sau đó cho tiếp 5 giọt H2O2 đun nóng thì hiện tượng xảy ra là:
A. kết tủa tan dần, dung dịch có màu vàng
B. kết tủa tan dần, dung dịch có màu da cam
C. kết tủa không tan, dung dịch có màu vàng
D. kết tủa không tan, dung dịch có màu da cam
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500ml dung dịch nước vôi trong nồng độ 0,2M thu được dung dịch X sau khi gạn bỏ kết tủa. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng nước vôi trong ban đầu
A. tăng 6,6 gam B. giảm 1,6 gam
C. tăng 1,6 gam D. giảm 3,2 gam
Câu 3: Biết trong môi trường axit H2SO4, thuốc tím KMnO4 bị Na2SO3 khử về Mn2+. Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử này là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 4: Cho các phản ứng :
(a) Ag + O3 --> (b) Na2S2O3 + H2SO4 –t0-->
(c) Al4C3 + H2O --> (d) Cu + HCl + O2 -->
Số phản ứng sinh ra đơn chất là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột X (gồm Al và một oxit sắt) sau phản ứng thu được 92,35 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong vẫn còn phần không tan Z và thu được 8,4 lít khí E (đktc). Cho ¼ lượng chất Z tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng cần vừa đủ 60 gam H2SO4 98%. Khối lượng Al2O3 tạo thành có chứa trong chất rắn Y là:
A. 40,8 gam B. 48,96 gam
C. 24,48 gam D. 38,08 gam
Câu 6: Hỗn hợp khí gồm C3H4 và H2. Cho hỗn hợp khí này đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp sau phản ứng chỉ gồm ba hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 là 21,5. Tỉ khối của hỗn hợp khí ban đầu so với H2 là:
A. 10,4 B. 9,2 C. 7,2 D. 8,6
Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối) và (m – 14,7) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,625. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 3,7) gam chất rắn. Công thức cấu tạo của hai este là
A. HCOO-CH=CH-CH3 và CH3-COO-CH=CH2.
B. HCOO-C(CH3)=CH2 và HCOO-CH=CH-CH3.
C. CH3-COOCH=CH-CH3 và CH3-COO-C(CH3)=CH2.
D. C2H5-COO-CH=CH2 và CH3-COO-CH=CH-CH3.
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa - THPT Châu Văn Liêm bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản