Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
391
lượt xem
27
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm

Được chọn lọc từ các trường có uy tín trong cả nước, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm. Bộ đề thi bao gồm đa dạng các bài tập sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi chất lượng. ELib.vn luôn đồng hành cùng các bạn để kỳ thi tuyển sinh TN THPT QG & ĐHCĐ tới đạt kết quả cao nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch Cr2(SO4)3 và 6 giọt dung dịch NaOH 2M. Ly tâm, gạn bỏ dung dịch, còn lại kết tủa tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M đến dư. Sau đó cho tiếp 5 giọt H2O2 đun nóng thì hiện tượng xảy ra là:
A. kết tủa tan dần, dung dịch có màu vàng B. kết tủa tan dần, dung dịch có màu da cam
C. kết tủa không tan, dung dịch có màu vàng D. kết tủa không tan, dung dịch có màu da cam
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500ml dung dịch nước vôi trong nồng độ 0,2M thu được dung dịch X sau khi gạn bỏ kết tủa. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng nước vôi trong ban đầu
A. tăng 6,6 gam B. giảm 1,6 gam C. tăng 1,6 gam D. giảm 3,2 gam
Câu 3: Biết trong môi trường axit H2SO4, thuốc tím KMnO4 bị Na2SO3 khử về Mn2+. Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử này là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 4: Cho các phản ứng :
(a) Ag + O3 --> (b) Na2S2O3 + H2SO4 –t0-->
(c) Al4C3 + H2O --> (d) Cu + HCl + O2 -->
Số phản ứng sinh ra đơn chất là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột X (gồm Al và một oxit sắt) sau phản ứng thu được 92,35 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong vẫn còn phần không tan Z và thu được 8,4 lít khí E (đktc). Cho ¼ lượng chất Z tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng cần vừa đủ 60 gam H2SO4 98%. Khối lượng Al2O3 tạo thành có chứa trong chất rắn Y là:
A. 40,8 gam B. 48,96 gam C. 24,48 gam D. 38,08 gam
Câu 6: Hỗn hợp khí gồm C3H4 và H2. Cho hỗn hợp khí này đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp sau phản ứng chỉ gồm ba hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 là 21,5. Tỉ khối của hỗn hợp khí ban đầu so với H2 là:
A. 10,4 B. 9,2 C. 7,2 D. 8,6
Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối) và (m – 14,7) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,625. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 3,7) gam chất rắn. Công thức cấu tạo của hai este là
A. HCOO-CH=CH-CH3 và CH3-COO-CH=CH2.
B. HCOO-C(CH3)=CH2 và HCOO-CH=CH-CH3.
C. CH3-COOCH=CH-CH3 và CH3-COO-C(CH3)=CH2.
D. C2H5-COO-CH=CH2 và CH3-COO-CH=CH-CH3.
Câu 8: Trong phương pháp thuỷ luyện dùng điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S, cần dùng thêm
A. dung dịch HCl đặc và Zn. B. dung dịch H2SO4 đặc, nóng và Zn.
C. dung dịch HNO3 đặc và Zn. D. dung dịch NaCN và Zn.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm CH3OH và C2H5OH có cùng số mol. Lấy 4,29 gam X tác dụng với 7,2 gam CH3COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hóa đều bằng 50%). Giá trị m là
A. 4,455. B. 4,860. C. 9,720. D. 8,910.
Câu 10: Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH=CH2 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa Trường THPT Châu Văn Liêm hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản