Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ

Cùng tham khảo bộ Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi tốt nghiệp cũng như thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 - THPT Hoàng Văn Thụ và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu):
Câu 1: Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. C2H5COOCH3. C. HCOOC2H5. D.CH3COOCH=CH2.
Câu 2: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:
A. 8,0. B. 5,6. C. 7,6. D. 3,8.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
A. Cho kim loại Zn nguyên chất vào dung dịch HCl.
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
C. Đốt dây sắt nguyên chất trong khí oxi.
D. Cho kim loại Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.
Câu 4: Dãy các chất được xếp theo thứ tự tăng dần độ mạnh của lực bazơ là
A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 < NH3
B. C6H5NH2 < (C2H5)2NH < C2H5NH2 < NH3
C. (C2H5)2NH < C2H5NH2 < C6H5NH2 < NH3
D. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH
Câu 5: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm
A. Na, K, Mg, Ca. B. Be, Mg, Ca, Ba. C. Ba, Na, K, Ca. D. K, Na, Ca, Zn.
Câu 6: Quặng boxit là nguyên liệu được dùng để điều chế kim loại …
A. đồng. B. sắt. C. nhôm. D. magiê.
Câu 7: Cho các chất hữu cơ: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. 1 chất. B. 2 chất. C. 3 chất. D. 4 chất.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn :
A. Thêm dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. B. Thêm dư CO2 vào dung dịch NaAlO2.
C. Thêm dư HCl vào dung dịch NaAlO2. D. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3.
 

Đồng bộ tài khoản