Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 68 đề thi

0
1.534
lượt xem
0
download
Xem 68 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học

Mời các em cùng tham khảo bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học của thư viện eLib dưới đây:

1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A) Dung dịch Na2CO3. B) Dung dịch NaOH. C) Khí NH3. D) Khí CO2.
2. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta có thể dùng phương pháp
A) Dùng chất chống ăn mòn. B) Mạ một lớp kim loại bền lên vỏ tàu.
C) Dùng hợp kim không gỉ. D) Gắn lá Zn lên vỏ tàu.
3. Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng:
3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2 (1)
Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 (2)
FeO + CO Fe + CO2 (3)
Ở nhiệt độ khoảng 700-800oC, thì có thể xảy ra phản ứng
A) (1). B) (2). C) (3). D) (1), (2) và (3)
4. Chất không có tính lưỡng tính là
A) Al2O3. B) Al(OH)3. C) NaHCO3. D) AlCl3
5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng của muối tan thu được trong dung dịch X là
A) 23,0 gam. B) 18,9 gam. C) 20,8 gam. D) 25,2 gam.
6. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của
A) ion Ca2+ và Mg2+. B) tất cả đều đúng. C) ion HCO3-. D) ion Cl- và SO42-.
7. Cho phản ứng: aFe + bHNO3 cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất tổng (a+b) bằng
A) 6. B) 3. C) 4. D) 5.
8. Chỉ dung dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3 có thể phân biệt được ba dung dịch nào?
A) NaCl,BaCl2,MgCl2 B) NaCl,KCl,MgCl2
C) Tất cả đều đúng D) NaCl,MgCl2,AlCl3
9. Ngâm một đinh Fe trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh Fe ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 đã dùng là (Cho Cu = 64, Fe = 56)
A) 0,5M. B) 1M. C) 1,5M. D) 0,02M.
10. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám?
A) Gang xám chứa nhiều xementit.
B) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng.
C) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.
D) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy.
11. Dung dịch NaOH tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây
A) HCl, NaHCO3, Mg, Al(OH)3. B) ZnCl2, Al(OH)3, AgNO3, Ag.
C) CO2, Al, HNO3, CuO. D) CuSO4, SO2, H2SO4, NaHCO3.
12. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 thu được dung dịch A.Cho A phản ứng hoàn toàn với 1.58 gam KMnO4 trong m ôi trường H2SO4.Thành phần % theo khối lượng của FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là.(Fe=56,K=39,Mn=55,O=16s)
A) 50% và 50% B) 55% và 45% C) 76% và 24% D) 60% và 40%
13. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A) 0,86 gam B) 1,72 gam C) 2,06 gam D) 1,03 gam
14. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Fe (Z = 26) là
A) 1s22s22p63s23p64s23d6. B) 1s22s22p63s23p63d8.
C) 1s22s22p63s23p64s24p6. D) 1s22s22p63s23p63d64s2.
15. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A) Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
B) Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
C) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư.
D) Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại.

Hy vọng rằng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản