Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 13 đề thi

0
270
lượt xem
0
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi tốt nghiệp. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008

Bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.
Câu 1: Công thức chung của este no đơn chức, mạch hở là:
A: CnH2n+2O2 B: CnH2nO2 C: CnH2n-2O2 D: CnH2nO4
Câu 2: Etyl axetat là tên gọi của este có công thức là:
A: CH3COOCH3 B: HCOOC2H5 C: CH3COOC2H5 D: C2H5COOCH3
Câu 3: Chất thuộc loại đi saccarit là:
A: Glucozo B: Fructozo C: Saccarozo D: Tinh bột
Câu 4: Chất không có khả năng làm đổi màu quì tím là:
A: C6H5NH2 B: C2H5NH2 C: NH3 D: CH3COOH
Câu 5: Glixin có công thức là:
A: H2NCH2CH2COOH B: H2NCH2COOH
C: H2NCH2CH2CH2COOH D: H2N-R-COOH
Câu 6: Polime có nguồn gốc thiên nhiên là:
A: Poli stiren B: PVC C: Iso pren D: Tinh bột
Câu 7: Chất nào tác dụng với NaOH:
A: C6H5NH2 B: CH3COOH
C: H2NCH2NH2 D: C2H5OH
Câu 8: Cho ba chất H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2NH2. Để nhận ra dung dịch các chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây:
A: NaOH B: HCl C: Quì tím D: CH3OH/HCl
Câu 9: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng:
A: Poli vinylclorua B: Nilon 6,6 C: Poli stiren D: Poli saccarit
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một este no đơn chức mạch hở thu được 8,96 lít khí CO2 ở đktc. Công thức phân tử của este là:
A: C2H4O2 B: C3H6O2 C: C4H8O2 D: C5H10O2
Câu 11: Cho 0,1 mol este no, mạch hở A tác dụng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M. Số nhóm chức của A là:
A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
Câu 12: Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là:
A: CH3OH B: CH3COOH C: C2H5NH2 D: HCOOCH=CH2
Câu 13: Trong các chất: Ancol etylic, Etyl axetat, axit axetic, glixin, phenol, etyl amin, Xenlulozo. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A: 3 B:4 C: 5 D: 6
Câu 14: Kim loại có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:
A: Na,Be,Ba,Al B: Na,Ba,Ca,K C: Ba,Ca,K,Cu D: Be,Ba,Al,Fe
Câu 15: Phương pháp thích hợp để điều chế Ca từ CaCl2 là:
A: Điện phân nóng chảy B: Thủy luyện
C: Nhiệt luyện D: Điện phân dung dịch
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2008 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản