Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 22 đề thi

0
435
lượt xem
1
download
Xem 22 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009

Để giúp cho các bạn học sinh lớp 12 có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp môn Hoá, mời các thầy cô và các bạn tham khảo Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009 được thư viện eLib.vn sưu tầm và tổng hợp trong bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1 : Cho bột Cu đến dư vào dd hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 thu được chất rắn X và dd Y; X, Y lần lượt là:
A. X (Fe) ; Y (Cu2+) B. X (Ag) ; Y (Cu2+, Fe2+)
C. X (Ag) ; Y (Cu2+) D. X (Ag, Cu) ; Y (Cu2+, Fe2+)
Câu 2 : Cho 3g hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước thu được dd A. Để trung hòa dd A cần 800 ml dd HCl 0,25M. Kim loại M là:
A. Cs B. K C. Li D. Rb
Câu 3 : Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là:
A. 57 ml B. 50 ml
C. 75 ml D. 90 ml
Câu 4 : Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các dd Al2(SO4)3, NaNO3, Na2CO3 và NH4NO3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt chúng thì dùng chất nào trong các chất sau?
A. Dd NaOH B. Dd H2SO4 C. Dd Ba(OH)2 D. Dd AgNO3
Câu 5 : Cho 16,2g kim loại M (hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2 . Chất rắn sau phản ứng tan trong dung dịch HCl dư tạo ra 13,44 lít khí (đktc). M là:
A. Al B. Na C. Ca D. Mg
Câu 6 : Để thu được Al(OH)3 ta có thể làm:
A. Cho từ từ dd AlCl3 vào dd NaOH B. Cho nhanh dd AlCl3 vào dd NaOH
C. Cho nhanh dd NaOH vào dd AlCl3 D. Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3
Câu 7 : Sắt phản ứng được với tất cả các chất thuộc nhóm nào sau đây?
A. HCl, S, CuCl2, O2 B. CuO, HCl, MgCl2, Al2(SO4)3
C. Cl2,O2, NaOH, HCl. D. MgSO4, HCl, Al2O3, Cl2
Câu 8 : Cho các cặp oxi hóa-khử: Al3+/Al ; Fe2+/Fe và Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Kim loại khử được ion Fe3+ thành Fe là:
A. Fe B. Cu C. Al D. Ag
Câu 9 : Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là
A. Đồng B. Bạc C. Chì D. Sắt
Câu 10 : Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là: 3s23p6. M+ là cation:
A. Na+ B. Cu2+ C. Ag+ D. K+
Câu 11 : Cho một mẩu Ba dư vào dd Al2(SO4)3.Hiện tượng nào sau đây đúng nhất
A. Al bị đẩy ra khỏi muối
B. Có khí thoát ravà có kết tủa và kết tủa tan một phần.
C. Có khí thoát ra vì Ba tan trong nước
D. Có khí thoát ra và có kết tủa trắng
Câu 12 : Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất dưới đây có thể phân biệt được 3 dd: NaAlO2, Al(CH3COO)3, Na2CO3.
A. Khí CO2 B. Dd NaOH dư C. Dd HCl loãng D. Dd BaCl2
Câu 13 : Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2 hiện tượng quan sát được là
A. Xuất hiện kết tủa trắng
B. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dd trở nên trong suốt
C. Không có hiện tượng gì
D. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng dần sau đó chuyển màu nâu
Câu 14 : Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhôm có khả năng tan trong dung dịch axit và dd bazơ mạnh
B. Vật làm bằng nhôm có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ cao
C. Có thể dùng bình bằng nhôm đựng dd HNO3 đặc, nguội và dd H2SO4 đặc, nguội.
D. Nhôm có khả năng tác dụng với nước ở điều kiện thường
Câu 15 : Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3?
A. Điện phân dd muối AlCl3 B. Cho dd muối nhôm tác dụng dd NH3
C. Đốt bột nhôm trong không khí D. Cho dd HCl dư vào dd NaAlO2
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2009 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản