Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 13 đề thi

0
371
lượt xem
5
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi vào lớp 12, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu , từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion:
A. Na+ và Ba2+ B. Ca2+ và Mg2+ C. Al3+ và Fe3+ D. Na+ và K+
Câu 2. Phương pháp nào sau đây thường dùng để điều chế kim loại phân nhóm IIA?
A. Điện phân nóng chảy B. Điện phân dung dịch
C. Nhiệt luyện D. Thủy luyện
Câu 3. Cho hỗn hợp bột gồm 5,4 gam Al và 4,8 gam Fe2O3. Đốt cháy hỗn hợp để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được bao nhiêu gam chất rắn sau phản ứng?
A. 6,2 gam B. 10,2 gam C. 12,8 gam D. 6,84 gam
Câu 4. Chất béo là este được tạo bởi :
A. Glixerol với axit axetic. B. Ancol etylic với axit béo.
C. Glixerol với các axit béo. D. Các phân tử aminoaxit.
Câu 5.Cho Fe phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ lớn hơn 5700C sản phẩm chủ yếu là
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Cả ba oxit trên
Câu 6. Nguyên tử nguyên tố Fe có Z = 26, cấu hình electron của Fe2+ là
A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d8
C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p63d54s1
Câu 7.Khi thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit vô cơ, sản phẩm cuối cùng là
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ
Câu 8. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ?
A. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch HNO3
C. Dung dịch HCl D. Dung dịch KMnO4
Câu 9.Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 , kết thúc phản ứng thu chất rắn chứa 3 kim loại. Các kim loại đó là
A. Fe, Al, Ag B. Fe, Cu, Ag C. Al, Cu, Ag D. Al, Fe, Cu
Câu 10.Các số oxihoá đặc trưng của Cr là .
A. +2, +4, +6 B.+3, +4, +6. C.+1, +2,+4, +6. D. +2, +3, +6
Câu 11.Sục 3,36 lít CO2(đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, thì dung dịch thu được chứa chất tan
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH
Câu 12. Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với
A. Dung dịch KOH và dung dịch HCl B. Dung dịch KOH và CuO
C. Dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 D.Dung dịch NaOH và dung dịch NH3
Câu 13. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, phần vỏ tàu ngâm trong nước biển thường được người ta gắn chặt những tấm kim loại:
A. Zn B. Pb C. Cu D. Fe
Câu 14.Muốn bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong chất lỏng nào cho dưới đây ?
A. ancol etylic B. dầu hoả C. glixerol D. axit axetic
Câu 15.Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là:
A. Cu, Ag, Fe B.Cu, Al, Fe C.Al, Fe, Ag D. CuO, Al, Fe
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản