Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
65
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu

Nếu như bạn đang tìm Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu của thư viện eLib dưới đây:

I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu):
Câu 1: Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. C2H5COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOCH=CH2.
Câu 2: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:
A. 8,0. B. 5,6. C. 7,6. D. 3,8.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
A. Cho kim loại Zn nguyên chất vào dung dịch HCl.
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
C. Đốt dây sắt nguyên chất trong khí oxi.
D. Cho kim loại Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.
Câu 4: Dãy các chất được xếp theo thứ tự tăng dần độ mạnh của lực bazơ là
A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 < NH3
B. C6H5NH2 < (C2H5)2NH < C2H5NH2 < NH3
C. (C2H5)2NH < C2H5NH2 < C6H5NH2 < NH3
D. C6H5NH2 < NH3< C2H5NH2 < (C2H5)2NH
Câu 5: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm
A. Na, K, Mg, Ca. B. Be, Mg, Ca, Ba. C. Ba, Na, K, Ca. D. K, Na, Ca, Zn.
Câu 6: Quặng boxit là nguyên liệu được dùng để điều chế kim loại ...
A. đồng. B. sắt. C. nhôm. D. magiê.
Câu 7: Cho các chất hữu cơ: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. 1 chất. B. 2 chất. C. 3 chất. D. 4 chất.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn :
A. Thêm dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.
B. Thêm dư CO2 vào dung dịch NaAlO2.
C. Thêm dư HCl vào dung dịch NaAlO2.
D. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3.
 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản