Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
80
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình

Dưới đây là đoạn trích Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 46 gam B. 36 gam C. 23 gam D. 138 gam
Câu 2. X là kim loại dẻo nhất và Y là kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại. Hai kim loại X, Y lần lượt là
A. Au, Cu B. W, Ag C. Cr, Cu D. Au, Ag
Câu 3. Có bao nhiêu amin đồng phân có công thức phân tử C3H9N ?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 4. Phân tử khối trung bình của poli(vinyl cloruA. là 250 000. Số mắt xích (trị số n) trung bình của loại poli(vinyl cloruA. này là
A. 2000 B. 4000 C. 3500 D. 8928
Câu 5. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt 2 khí SO2 và CO2 ?
A. H2O B. dung dịch Ca(OH)2 C. dung dịch NaOH D. dung dịch Br2
Câu 6. Để phân biệt các dung dịch gồm C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), C3H5(OH)3 và HCHO đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn, dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)2 B. dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Na kim loại D. dung dịch I2
Câu 7. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl
A. Mg, Al2O3, Al(NO3)3 B. Fe2O3, CaCO3, MgSO4
C. CuO, Ca(OH)2, Na2CO3 D. Cu, Ca(OH)2, NaHCO3
Câu 8. Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được metanol và axit Y. Y có công thức cấu tạo là
A. CH3CH2CH2COOH B. CH3CH2COOH
C. CH3COOH D. CH2=CHCOOH
Câu 9. Cho 34 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, axit axetic và phenol tác dụng vừa đủ với Na, thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc) và m gam muối khan Y. Giá trị của m là
A. 39,25 B. 45,25 C. 44,75 D. 45,00
Câu 10. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?
A. Đun nóng fructozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa Ag
B. Dung môi hòa tan được xenlulozơ là nước nguyên chất
C. Etyl axetat tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước
D. Dung dịch alanin trong nước làm chuyển màu quỳ tím
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiêp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Nguyễn Thái Bình. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản