Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi tốt nghiệp. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng

Bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
A. 2,8. B. 5,6. C. 1,4. D. 11,2.
Câu 2: Este etylfomiat có công thức là
A. HCOOC2H5. B. HCOOCH=CH2. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 3: Cho các chất sau: FeCl2, FeCl3,Fe2O3, Fe(NO3)2 , Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3 Số chất vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 4: Nung 18 gam Fe(OH)2 ở nhiệt cao ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là
A. 12. B. 14,4. C. 7,2. D. 16.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích O2 cần cho phản ứng ( đo cùng điều kiện ). Tên gọi của este đem đốt là:
A. Metyl fomiat B. Etyl axetat. C. Propyl fomiat. D. Metyl axetat.
Câu 6: Có 5 lọ chứa hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?
A. 2 dung dịch. B. 3 dung dịch. C. 5 dung dịch. D. 4 dung dịch.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn các chất sau : FeS2, Cu2S, Ag2S, HgS, ZnS trong oxi (dư). Sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số phản ứng tạo ra oxit kim loại là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 8: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là
A. CH3-CH3. B. CH2=CH-CH3. C. CH3-CH2-Cl. D. CH3-CH2-CH3.
Câu 9: Cho 9 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Khối lượng ancol etylic tạo ra là
A. 9,2 gam. B. 4.6 gam. C. 5,52 gam. D. 2,76 gam.
Câu 10: Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ làm giảm tính cứng. Nước đó thuộc loại nước
A. có độ cứng tạm thời. B. có độ cứng toàn phần.
C. có độ cứng vĩnh cửu. D. mềm.
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 THPT Tô Hiệu, Hải Phòng sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản