Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
81
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014

Chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp nhiều Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi Hóa học đạt điểm cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu , từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Chất nào sau đây là este?
A. CH3CHO B. CH3COOH C. HCOOCH3 D. CH3COCH3
Câu 2. Chất không phải axit béo là
A. axit fomic B. axit stearic C. axit panmitic D. axit oleic
Câu 3. Chất X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na, X là
A. CH3COOCH3 B. HCOOH C. C6H5OH D. CH3OCH3
Câu 4. Số hợp chất đơn chức C3H6O2 tác dụng được với Na là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5 : Có các chất: NaCl, NaOH, , HCl. Chất có thể dùng để làm mềm nước cứng toàn phần là
A. NaCl. B. NaOH. C. Na2CO3 D. HCl.
Câu 6. Saccarozơ và glucozơ đều
A. bị thủy phân trong môi trường axit.
B. tham gia phản ứng tráng gương.
C. phản ứng với dung dịch NaOH.
D. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
Câu 7. Tinh bột và xenlulozơ
A. đều bị thủy phân tạo glucozơ.
B. là đồng phân của nhau.
C.là đồng đẳng của nhau.
D. đều tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 8. Hợp chất X là chất rắn kết tinh có vị ngọt, tan nhiều trong nước, khi bị thủy phân tạo ra 2 chất là đồng phân của nhau. X là
A. tinh bột. B. saccarozơ. C. mantozơ. D. xenlulozơ.
Câu 9: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Fe + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3. C. Zn + Fe(NO3)2. D. Ag + Cu(NO3)2.
Câu 10. Glucozơ và fructozơ khi phản ứng với X đều tạo ra cùng một sản phẩm duy nhất. X là
A. H2/Ni, to. B. Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
C.Na. D. dd AgNO3/NH3.
Câu 11. Số đồng phân amin có chứa vòng ben zen ứng với công thức phân tử C7H9N là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 12. Metylamin tác dụng với axit fomic tạo sản phẩm là
A. HCOONH3CH3 B. CH3COONH4 C. HCOOCH2NH2 D. CH3COONH2
Câu 13. Chất có tính lưỡng tính là
A. HCOOH B. NH2CH2COOH C. NH2CH2COONa D. NH2CH2NH2
Câu 14. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch loãng chứa 0,05 mol H2SO4, lượng muối tạo thành sau phản ứng là
A. 9,45 gam. B. 9,50 gam. C. 14,05 gam. D. 14,20 gam
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa THPT Tây Ninh năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản