Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
93
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1 : Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?
A. HCOOH và CH3OH. B. CH3COOH và CH3OH.
C. CH3COOH và C¬¬2H5OH. D. HCOOH và C2H5OH.
Câu 2 : Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 3 : Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A. CH3–CH3. B. CH3 – CH2 – CH3. C. CH2=CH – CN. D. CH3 – CH2 – OH.
Câu 4 : Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 21,1. B. 42,2. C. 18,0. C. 24,2.
Câu 5: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl fomat. D. metyl axetat.
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong m gam X là
A. 16,8 gam. B. 2,8 gam. C. 5,6 gam. D. 11,2 gam.
Câu 7: Công thức hóa học của kali đicromat là
A. KCl. B. K2CrO4. C. K2Cr2O7. D. KNO3.
Câu 8: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là
A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Au.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO¬2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X la
A. C2H4O2. B. C5H10O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2.
Câu 10: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 11: Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp
A. điện phân nóng chảy. B. nhiệt luyện.
C. điện phân dung dịch. D. thủy luyện.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT Phan Đăng Lưu năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản