Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 19 đề thi

0
525
lượt xem
14
download
Xem 19 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Thư viện eLib nhận thấy, thông qua việc giải nhiều đề thi, các bạn sẽ nắm bắt được cấu trúc, cách phân bổ nội dung của đề thi từ đó bạn có thể tự sáng tạo cho mình một cách phân tích đề riêng. Vì vậy, để hỗ trợ các bạn thí sinh nhiều hơn cho kì thi của mình, chúng tôi xin giới thiệu bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh dưới đây:

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 1

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from that of the rest in each of the following questions.

Câu 1: A. innovate B. interfere C. sacrifice D. penalize
Câu 2: A. preferential B. communicate C. eliminate D. accompany
Câu 3: A. community B. businessman C. development D. environment
Câu 4: A. achieve B. improve C. enter D. contain
Câu 5: A. ability B. variety C. temperature D. original
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: I wish Tom worked as hard as Mary ________ .
A. will B. can C. did D. does
Câu 7: _______ you’ve asked me why I went there, I’ll tell you.
A. Since B. Although C. What D. That
Câu 8: ________ over the exam results, she rushed home to tell her family the good news .
A. Excited B. Excitement C. To excite D. Exciting
Câu 9: Did she get the better of you in the argument?
A. try to beat B. gain a disadvantage over C. gain an advantage over D. try to be better than
Câu 10: “ Well it was nice talking to you, but I have to dash.” - “ __________”
A. That’s nice B. Well, another time. C. Ok, see you. D. Yes, I enjoyed talking to you, too.
Câu 11: What if I ________ you that there’s a good chance I can get tickets for the concert?
A. were telling B. were to tell C. have told D. would to tell
Câu 12: Why don’t you _______ a go ? It’s not difficult!
A. do B. have C. set D. make
Câu 13: The book would have been perfect __________ the ending.
A. it had not been for B. had it not been for C. hadn’t it been for D. it hadn’t been for
Câu 14: Jack __________ chess before so I showed him what to do.
A. wasn’t playing B. hadn’t been playing C. didn’t play D. hadn’t played
Câu 15: Part of ________ New York City is situated on _______ Long Island.
A. the/a B. the/0 C. the/the D. 0/0
Câu 16: As you’ve arrived late, you’ll have to _________ the time you’ve lost.
A. do up for B. make up to C. make up for D. do up to

 

Mời quý thầy cô và các em download để tham khảo nhiều Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh hay khác trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản