Bộ đề thi thử và Đáp án môn Hóa khối A năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Kim Kha | Ngày: | 7 đề thi

0
281
lượt xem
0
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi thử và Đáp án môn Hóa khối A năm 2012

Mô tả BST Bộ đề thi thử và Đáp án môn Hóa khối A năm 2012

Tất cả các đề thi thử kèm theo đáp án môn Hóa khối A ĐHCĐ sẽ được tổng hợp trong Bộ đề thi thử và Đáp án môn Hóa khối A năm 2012 trên Thư viện eLib. Bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng từ các trường nổi tiếng trong cả nước. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi môn Hóa hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi thử và Đáp án môn Hóa khối A năm 2012

Đề thi thử Hóa học khối A năm 2012 - Đề số 1

Câu 1 .Cho các polime:(1)polietilen,(2)poli(metylmetacrilat),(3)polibutađien,(4)polisitiren,(5) poli(vynilaxetat) và (6) tơ nilon-6,6.Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm là:
A.(2),(3),(6) B.(2),(5),(6) C.(1),(4),(5) D.(1),(2),(5)

Câu 2 .Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa hết 300ml dung dịch NaOH 1M.Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,2g một muối và m gam một ancol.Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol thu được 4,48 l CO2(đktc) và 5,4g nước.Tên gọi của Y là:
A.etylfomat B.etylacrylat C.etylaxetat D.etylpropionat

Câu 3 .Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C,H,O (MX <MY<82 ).Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2.Tỉ khối của hơi của Y so với X có giá trị là
A.1,47 B.1,61 C.1,57 D. 1,91

Câu 4 .Số ancol đơn chức đồng phân cấu tạo của nhau mà khi cho 4,4 gam một trong các đồng phân đó tác dụng với Natri dư thì thoát ra 0,05 gam Hiđro là
A.2 B.8 C.4 D.17

Câu 5 .Cho các chất: Saccarozơ,Glucozơ,Fructozơ,Etylfomat,Axit fomic và Anđêhitaxetic.Trong các chất trên,số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A.2 B.3 C.4 D.5

Câu 6 .Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M, điện cực trơ,vách ngăn (d=1,1g/ml) cho đến khi ở catot thoát ra 20,9 lit khí (đktc) thì dừng lại.Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân là:
A.34,84% B.9,32% C.30,85% D.8,32%

Câu 7 .Trộn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và CuSO4.5H2¬O trong đó oxi chiếm 52,336% về khối lượng với 250 gam dung dịch CuSO4 8% thu được dung dịch CuSO4 12%.Giá trị của m là:
A.13,19 B.15,93 C.14,68 D.16,48

Câu 8 .Cho 0,02 mol một tripeptit X (Ala-Gly-Glu) phản ứng vừa hết với lượng cực đại là V ml dung dịch NaOH 0,5M.Giá trị của V là
A.120ml B.160m C.140ml D.180ml

Câu 9.Tổng số các nguyên tố hóa học trong chu kỳ ba của Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn MenĐeLeEp là
A .8 B .18 C .32 D . 2

Câu 10. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử là (từ trái qua phải )
A Mg , Al, Cu,Fe B . Mg,Na, K, Rb. C. Mg,Na, K,Li D .Na,Mg, K,Li
 

Đồng bộ tài khoản