Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 51 đề thi

0
1.718
lượt xem
74
download
Xem 51 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Bộ sưu tập Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 gồm nhiều đề thi hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the rest:
1. A. hear B. clear C. bear D. ear
2. A. blood B. pool C. food D. tool
3. A. scholarship B. chemist C. cheerful D. ache
4. A. peer B. fee C. sleeve D. feed
5. A. lamb B. doubt C. both D. climb
II. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others
1. A. economic B. electric C. engineer D. entertain
2. A. individual B. significant C. compulsory D. reality
3. A. dynamite B. earthquake C. environment D. festival
I. Choose the best answer to complete the following sentences:
1. I wish she ____________next examination.
A.can pass B.can passed C.could pass D.could passed
10. I am very proud ____________my school.
A.from B.at C.of D.off
11. He worked very hard, ____________he passed the exam easily.
A.and B.so C.but D.because
12. I knew her ____________I was a child.
A.since B.until C.while D.when
13. The meeting will be ____________tomorrow.
A.have B.had C.hold D.held
14. He laughs a lot because ____________her funny face.
A.of B.off C.in D.on
15. Lan used to walk the mosque ____________her way to primary school.
A.to B.on C.in D.at

Hy vọng rằng BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản