Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
162
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung

Bộ sưu tập Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung gồm các đề thi hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.
1. A. blanket B. fashion C. champagne D. material
2. A. children B. chair C. machine D. chest
3. A. disappointed B. reduced C. celebrated D. needed
4. A. energy B. eruption C. extensive D. replace
5. A. hour B. house C. hot D. head
II. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence.
6. We used to ……….past the market on the way to school.
A. walk B. walked C. walking D. have walked
7. Remember to turn ……….the light when leaving the office.
A. off B. on C. down D. in
8.Ho Chi Minh Cityis the ……….one in the country.
A. larger B. large C. largest D. largely
9. Some of my friends are going ……….the shore collecting garbage.
A. along B. apart C. ahead D. upon
10. We are ……….that the people have spoiled the beach.
A. disappointing B. disappointed C. disappointedly D. disappointingly
 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Gia Trung sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản