Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
541
lượt xem
23
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 pt)
1. A. raised B. picked C. laughed D. watched
2. A. chair B. champagne C. children D. church
3. A. with B. brother C. though D. thousand
4. A. uniform B. ticket C. child D. sister
II. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts)
1. “Pass me that pen, please!” ~ “________”.
A. Here you are B. No, it isn’t C. Yes, please D.It doesn’t matter
2. She’d love to take part in the evening class. ________, she has to look after the baby in the evening.
A. Therefore B. However C. but D. Although
3. This pen, ________is made of gold, was given to me by my father on my 14th birthday.
A. that B. which C. whose D. A and B
4. Several people were hurt in the accident but only one________to hospital.
A. was taken B. is taken C. has taken D. has been taking
5. The teacher told his students__________laughing.
A. stop B. stopping C. to stop D. stopped
6. The entrance examination to high school in Bac Giang province this year is ______ June 29th to June 30th.
A. at B. in C. on D. from
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Bắc Giang và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản