Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
488
lượt xem
24
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu của các bạn là đỗ vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ này nhé. Thông qua việc giải các đề thi này, các bạn học sinh sẽ làm quen dần với độ khó của đề thi, ôn tập lại kiến thức đã học, nâng cao kĩ năng giải đề thi và biết được thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1,0 điểm)
1. A. sometimes B. visit C. worship D. with
2. A. washed B. looked C. stopped D. played
3. A. three B. through C. month D. than
4. A. nation B. pollution C. question D. information
Câu II. Chọn chữ cái A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,0 điểm)
1. Did your children enjoy__________ in the sea?
A. swam B. swim C. to swim D. swimming
2. You have read this article on the website, __________ ?
A. don’t you B. aren’t you C. haven’t you D. have you
3. The girl wishes she __________ inHuefor the festival next week.
A. can stay B. stay C. stays D. could stay
4. The final examination will be held __________ June 18th , 2013.
A. in B. on C. at D. from
5. The boy mended his shirt by __________.
A. himself B. his C. him D. his
6. If it __________, we will go to the movies.
A. didn’t rain B. doesn’t rain C. won’t rain D. isn’t rain
7. We’re good friends. We __________ each other since we were in primary school.
A. know B. have been known C. have known D. knew
8. We should __________ all the electric appliances when leaving our room
A. turn off B. turning off C. turn on D. turning on
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản