Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 24 đề thi

0
394
lượt xem
2
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009

Mô tả BST Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F  có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?
   A. AA × aa.                  B. Aa × aa.                 C. Aa × Aa.                 D. AA × Aa.
Câu 2: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể
   A. có cùng kiểu gen.                                     B. có kiểu hình khác nhau.
    C. có kiểu hình giống nhau.                             D. có kiểu gen khác nhau.
Câu 3: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thểở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính
   A. 11 nm.                    B. 2 nm.                    C. 30 nm.                   D. 300 nm.
Câu 4: Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại
   A. Nguyên sinh.              B. Trung sinh.              C. Tân sinh.                D. Cổ sinh.
Câu 5: Diễn thế nguyên sinh
   A. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.
   B. xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,... của con người.
    C. khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.
   D. khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.
Câu 6: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể
   A. không theo chu kì.                                    B. theo chu kì ngày đêm.
    C. theo chu kì nhiều năm.                               D. theo chu kì mùa.
Câu 7: Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là  
A. 0,3 và 0,7.               B. 0,6 và 0,4.              C. 0,4 và 0,6.              D. 0,5 và 0,5.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?
   A. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
   B. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.
    C. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao.
   D. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.
Câu 9: Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là
   A. ít nhất có một loài bị hại.                           B. không có loài nào có lợi.
    C. các loài đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại.  D. tất cả các loài đều bị hại.
Câu 10: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
   A. 0,5AA : 0,5Aa.                                        B. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
    C. 0,5Aa : 0,5aa.                                       D. 0,5AA : 0,3Aa : 0,2aa.
Câu 11: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành
   A. thể tam bội.              B. thể lưỡng bội.           C. thể đơn bội.              D. thể tứ bội.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản