Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 139 đề thi

0
2.711
lượt xem
0
download
Xem 139 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008

Mô tả BST Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập trọn bộ Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008

Dưới đây là đoạn trích Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn từ/ c ụm từ thích hợp ( ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1: Physical ______ are good for our health.
A. activities B. activists C. actions D. acts
Câu 2: If you have any _____ in doing the job, please let me know.
A. matter B. difficulty C. ease D. effort
Câu 3: My friend ______ me that he was going to take a driving test.
A. spoke B. told C. said D. talked
Câu 4: The parks in our city are _____ peaceful islands in the middle of a stormy sea.
A. similar B. alike C. likely D. like
Câu 5: You will miss the last bus to school______ you leave now.
A. until B. unless C. while D. till
Câu 6: The teacher advises the children ______and see the dentist regularly.
A. went B. going C. go D. to go
Câu 7: His lecture was so ______ that few students could understand it.
A. exciting B. simple C. difficult D. interesting
Câu 8: Dave ______ his homework when his mother came home.
A. was doing B. is doing C. did D. has done
Câu 9: Michael: "It's hot in here."
Tom: "______ I open the window?"
A. Did B. Shall C. Would D. Do
Câu 10: Peter used to ______swimming every Friday when he was a student.
A. went B. goes C. going D. go
Câu 11: John has to live on his ______ benefits because he doesn’t have a job.
A. employer B. unemployed C. employment D. unemployment
Câu 12: The farmers are busy: they ______ for the next crop.
A. prepare B. are preparing C. were preparing D. have prepared
Câu 13: Remember ______ the door before you leave.
A. to lock B. lock C. locked D. locking
Câu 14: I promise I will wait ______ you come.
A. despite B. without C. for D. until
Câu 15: “Have you heard anything about Tom? I haven’t seen him ______.”
A. lately B. later C. latest D. late

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản