Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 150 đề thi

0
3.946
lượt xem
0
download
Xem 150 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Mô tả BST Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Dưới đây là đoạn trích Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn từ (ứng với A, B, C, hoặc D) có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau.

Câu 1: A. father B. hat C. candle D. sad
Câu 2: A. skills B. needs C. meets D. enjoys
Câu 3: A. washed B. attended C. passed D. finished
Câu 4: A. labour B. bookcase C. national D. famous
Câu 5: A. machine B. cheap C. teaching D. choose

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) cho mỗi câu từ 6 đến 10.

William Shakespeare was one of the greatest writers in the English literature. He was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. (6)______ the age of eighteen he married Anne Hathaway, (7)______ was eight years older than himself. A few years later he moved to London, where he worked as an actor and a playwright. Shakespeare (8)______ 36 plays and 154 sonnets (a kind of poem). His most famous plays are the four great tragedies - Othello, Macbeth, Hamlet, and King Lear. Shakespeare died in Stratford-upon-Avon on 23 April 1616. His (9)______ are still very popular today: they have been translated into different languages, and many of them have been (10)______ into films, both in English and in other languages.

Câu 6: A. In B. At C. On D. From
Câu 7: A. whose B. which C. whom D. who
Câu 8: A. write B. writes C. wrote D. written
Câu 9: A. plays B. novels C. films D. actors
Câu 10: A. produced B. made C. done D. worked
Chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 11: We will go fishing if ______.
   A. we will be free          B. we had free time        C. it is fine               D. it was fine
Câu 12: ______ can cause diseases by entering openings in the body.
   A. If bacteria are harmful                             B. Harmful bacteria
   C. Bacteria harmful                                    D. When harmful bacteria
Câu 13: It usually takes her ______.
   A. two hours doing homework                            B. two hours to do her homework
   C. homework two hours to do                            D. two hours done her homework
Câu 14: John said that no other car could go ______.
   A. fastest than his car     B. so fast like his car    C. as fast as his car       D. faster like his car
Câu 15: When my mum got home, ______.
   A. the dinner be cooked                                B. I was cooking dinner
   C. I am cooking dinner                                 D. the dinner being cooked
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản