Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 100 đề thi

0
1.880
lượt xem
0
download
Xem 100 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Mô tả BST Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Hi vọng rằng, thông qua việc giải đề thi này sẽ giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và học thêm được nhiều kiến thức. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Bộ sưu tập Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn từ (ứng với A, B, C, hoặc D) có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau.
Câu 1:     A. city                  B. column               C. cattle                D. cure
Câu 2:     A. push                  B. sugar                C. butter                D. put
Câu 3:     A. books                 B. trains               C. shops                 D. lights
Câu 4:     A. collected             B. looked               C. needed                D. landed
Câu 5:     A. earn                  B. learn                C. heart                 D. search
Chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 6: I'm a bit ______. I think I might go on a diet.
   A. overweight               B. underweight             C. thin                    D. tall
Câu 7: Isaac Newton, an English ______, is well known for his law of gravity.
   A. scientific               B. science                 C. scientifically          D. scientist
Câu 8: Life in the countryside is quite ______.
   A. peace                    B. peaceful                C. peacefully              D. peacefulness
Câu 9: The students stopped ______ when their teacher came into the classroom.
   A. talk                     B. talked                  C. to talking              D. talking
Câu 10: Stranger: “Excuse me, could you tell me the way to the nearest bank?”
          Linda: “______”
   A. I agree with you.        B. Don’t worry.            C. Go straight ahead.      D. Good for you.
Câu 11: This is the first time I ______ a bird of this colour.
   A. am seeing                B. saw                     C. was seeing              D. have seen
Câu 12: The doctor advised him ______ up smoking.
   A. giving                   B. gave                    C. to give                 D. gives
Câu 13: The last time we ______ out together was two years ago.
   A. went                     B. have gone               C. go                      D. are going
Câu 14: We couldn’t go camping ______ it rained heavily.
   A. but                      B. because                 C. unless                  D. so
Câu 15: If I ______ you, I would take her advice.
   A. had been                 B. am                      C. were                    D. have been

Thư viện eLib mong BST Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản