Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2012

Chia sẻ: Phan Thế Nghĩa | Ngày: | 6 đề thi

0
217
lượt xem
2
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2012

Mô tả BST Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2012

Chúng tôi rất muốn chia sẻ với các bạn thí sinh dự thi vào các ngành KH - XH áp lực của một kỳ thi ĐHCĐ. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm đề thi tuyển sinh các môn khối C trong Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2012 nhằm giúp các bạn có điều kiện làm quen với cấu trúc đề thi. Chúng tôi hi vọng, thử sức với đề thi này, bạn sẽ tự tin hơn trong kỳ thi tuyển sinh tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu
gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào tháng IX cho miền Trung.
2. Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh
để phát triển kinh tế của nước ta?
Câu II (3,0 điểm)
1. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta rất đa dạng.
2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc
làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?
Câu III (3,0 điểm)
1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và
giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA NƯỚC TA

Năm 2005 2007 2009 2010

Sản lượng (nghìn tấn) 3 467 4 200 4 870 5 128
- Khai thác 1 988 2 075 2 280 2 421
- Nuôi trồng 1 479 2 125 2 590 2 707
Giá trị sản xuất (tỉ đồng,
38 784 47 014 53 654 56 966
giá so sánh 1994)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011)
2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật
biển. Các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương nào?
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để phát triển sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông
Cửu Long. Nêu các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cho việc
sản xuất lương thực.
---------- Hết ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ...............................................................; Số báo danh: ..........................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
(Đáp án - thang điểm có 04 trang)


Câu Ý Nội dung Điểm

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
I 1 Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên 1,00
(2,0 đ) nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào
tháng IX cho miền Trung.
a) Hoạt động và hậu quả của bão 0,75
- Trên cả nước: Mùa bão kéo dài từ tháng VI đến tháng XI (chủ yếu tập 0,25
trung vào các tháng VIII, IX, X) và chậm dần từ Bắc vào Nam.
- Mỗi năm trung bình có 3 - 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta. 0,25
- Hậu quả: Mưa to, gió lớn dẫn đến lũ lụt, nước dâng..., gây ra những 0,25
tác hại to lớn cho sản xuất và đời sống.
b) Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, 0,25
Bắc và vào tháng IX cho miền Trung: Chủ yếu do hoạt động của gió
mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.
2 Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một 1,00
thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta?
a) Đặc điểm của dân số nước ta 0,75
- Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc: Hơn 84 triệu người (năm 2006), 0,25
có 54 thành phần dân tộc.
- Tăng còn nhanh: Tăng nhanh từ nửa cuối thế kỉ XX, sau đó tốc độ 0,25
giảm, nhưng số người tăng thêm hàng năm vẫn lên tới 1 triệu.
- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có sự biến đổi. 0,25
b) Giải thích: Dân số đông vừa là nguồn lao động dồi dào, vừa là thị 0,25
trường tiêu thụ rộng lớn.
II 1 Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta rất đa dạng. 1,50
(3,0 đ) a) Tài nguyên du lịch tự nhiên 0,75
- Địa hình (2 di sản thiên nhiên thế giới, 125 bãi biển, 200 hang động). 0,25
- Khí hậu (đa dạng, phân hóa); nước (sông, hồ, nước nóng và nước 0,25
khoáng).
- Sinh vật (hơn 30 vườn quốc gia; động vật hoang dã, thủy hải sản). 0,25
b) Tài nguyên du lịch nhân văn 0,75
- Di tích (4 vạn, trong đó có hơn 2,6 nghìn được xếp hạng; các di sản 0,25
văn hóa thế giới...).
- Lễ hội (quanh năm, tập trung vào mùa xuân). 0,25
- Các loại tài nguyên du lịch nhân văn khác (làng nghề, văn nghệ dân 0,25
gian, ẩm thực...).

1
2 Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại 1,50
sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?
a) Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng 1,00
- Dân cư - lao động: Lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ. 0,25
- Cơ sở hạ tầng: Mạng lưới giao thông, điện, nước có chất lượng vào loại 0,25
hàng đầu của cả nước.
- Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng được 0,25
hoàn thiện.
- Thế mạnh khác: Thị trường tiêu thụ lớn; lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời... 0,25
b) Giải thích 0,50
- Quy mô dân số lớn dẫn đến nguồn lao động rất đông đảo. 0,25
- Trong khi đó, nền kinh tế của vùng chưa thật phát triển, nên không thể 0,25
tạo thêm nhiều việc làm cho số lao động tăng thêm hàng năm.
III 1 Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá 1,50
(3,0 đ) trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.
Yêu cầu:
- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường).
- Vẽ chính xác theo số liệu đã cho.
- Đúng khoảng cách năm; có chú giải và tên biểu đồ.




BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN
CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2010




2
2 Nhận xét và giải thích 1,50
a) Nhận xét 0,75
- Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qua các năm đều tăng (dẫn chứng). 0,25
- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác. 0,25
- Năm 2005, sản lượng khai thác lớn hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng 0,25
từ năm 2007, sản lượng nuôi trồng đã vượt lên trên sản lượng khai thác.
b) Giải thích 0,75
- Nguyên nhân chủ yếu làm tăng sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản là 0,25
do nước ta mở rộng được thị trường (quốc tế, trong nước). Ngoài ra, do
một vài nguyên nhân khác về tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là do nuôi trồng chủ 0,25
động được về sản lượng và chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường.
- Từ 2007, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác do có tốc độ 0,25
tăng nhanh hơn, trong khi đó khai thác gặp một số khó khăn về phương
tiện, nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm...
PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
(2,0 đ)
Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và 2,00
nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn,
Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào?
a) Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và 1,50
nguồn lợi sinh vật biển
- Tài nguyên khoáng sản
+ Nguồn muối vô tận. 0,25
+ Nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp (ôxit titan, cát trắng). 0,25
+ Nhiều mỏ dầu, khí (ở thềm lục địa). 0,25
- Nguồn lợi sinh vật biển
+ Sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài. 0,25
+ Nhiều loài có giá trị kinh tế cao, một số loài quý hiếm; đặc sản 0,25
(đồi mồi, vích, hải sâm...).
+ Nhiều tổ yến (đặc biệt ở các đảo đá ven bờ Nam Trung Bộ). 0,25
b) Các huyện đảo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 0,50
Huyện đảo Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa
Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng
Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị
* Nêu đúng 2 huyện đảo trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương: 0,25 điểm. Nêu đúng 3 hoặc 4 huyện đảo trực thuộc tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương: 0,50 điểm.
3
IV.b Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
(2,0 đ)
Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để sản xuất lương thực ở Đồng bằng 2,00
sông Cửu Long. Nêu các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai
thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực.
a) Khả năng về tự nhiên 1,50
- Đất:
+ Diện tích rộng: khoảng 3 triệu ha (trong tổng số hơn 4 triệu ha đất 0,25
tự nhiên) sử dụng vào mục đích nông nghiệp.
+ Đất được phù sa bồi đắp, nhìn chung màu mỡ. 0,25
+ Có dải đất phù sa ngọt (1,2 triệu ha) dọc sông Tiền và sông Hậu. 0,25
- Khí hậu: Cận xích đạo, thích hợp cho cây trồng phát triển quanh năm. 0,25
- Nguồn nước phong phú (sông ngòi, kênh rạch chằng chịt). 0,25
- Khó khăn: Thiếu nước ngọt trong mùa khô; đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. 0,25
b) Biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để 0,50
sản xuất lương thực
- Hệ số sử dụng đất thấp, phần lớn diện tích mới gieo trồng 1 vụ. 0,25
- Vẫn còn diện tích đất hoang hóa mà việc khai thác đòi hỏi phải có đầu 0,25
tư lớn.
ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm

--------- Hết ---------




4
Đồng bộ tài khoản