Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 32 đề thi

0
600
lượt xem
8
download
Xem 32 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay! Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10. Đây là bộ đề thi hay mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Thông qua việc ôn tập bộ đề thi này, các bạn sẽ nắm vững lại phần kiến thức về: các cấp trong tổ chức thế giới sống, các giới sinh vật, các nguyên tố hóa học và nước, cacbonhideat và lipit, protein, axit nuclêic, … Đây còn là một tư liệu tham khảo bổ ích dành cho quý thầy cô. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có kỳ thi đạt kết quả cao!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Đề KT 1 tiết HK1 Sinh học 10 - Đề số 1

Câu 1: Tế bào có thể điều hòa tốc độ chuyển hóa hoạt động vật chất bằng việc tăng hoặc giảm :
A. Nồng độ cơ chất. B. Độ pH C. Nhiệt độ. D. Nồng độ enzym.

Câu 2: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:
A. Có khả năng thích nghi với môi trường. B. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường. D. Phát triển và tiến hoá không ngừng.

Câu 3: Trong quá trình hô hấp tế bào, từ 1 phân tử glucozo phân giải hoàn toàn được:
A. 2 ATP B. 38 ATP C. 4 ATP D. 20 ATP

Câu 4: Trong phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết:
A. Ion B. Peptit
C. Cộng hoá trị D. Hydro

Câu 5: Các thành phần cấu tạo của mỗi Nu là:
A. Đường, bazơ nitơ và prôtêin.
B. Đường, lipit và prôtêin.
C. Đường, axit phophorit và bazơ nitơ.
D. Đường, bazơ nitơ và lipit.

Câu 6: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì:
A. Có lực gắn kết. B. Nhiệt bay hơi cao.
C. Nhiệt dung riêng cao. D. Có tính phân cực.

Câu 7: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ:
A. Peptiđôglican. B. Xenlulôzơ.
C. Colesteron D. Phôtpholipit và prôtêin.

Câu 8: Nhóm nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống?
A. C, H, Mg, Na B. C, H, O, N
C. H, Na, P, Cl D. O, Na, Mg, N

Câu 9: Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là:
A. CO2 B. O2 C. ATP, NADPH D. O2, NADPH, ATP

Câu 10: Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở:
A. màng lưới nội chất hạt.
B. màng lưới nội chất trơn.
C. màng trong cuả ti thể.
D. màng ngoài của ti thể
 

 

Đồng bộ tài khoản