Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 3 đề thi

0
218
lượt xem
16
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay! Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9. Đây là bộ đề thi hay mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Thông qua việc ôn tập bộ đề thi này, các bạn sẽ nắm vững lại phần kiến thức về: Menden và di truyền học, lai một cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng, nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh, cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết, … Đây còn là một tư liệu tham khảo bổ ích dành cho quý thầy cô. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có kỳ thi đạt kết quả cao!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Đề KT 1 tiết HK1 Sinh 9 - Đề số 1

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm ) :

Câu 1 : Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là :
A. tARN B. rARN C. mARN D. Cà A,B và C

Câu 2 : Trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh Tớcnơ có bao nhiêu nhiễm sắc thể X ?
A . 1 NST B. 2 NST
C . 3 NST D. 4 NST

Câu 3 : ARN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học nào ?
A. C,H,O,N và P B. C,H,O và N C. C,H,O và P D. C,H,O

Câu 4 : Phân tử ADN có % nuclêôtit loại A là 20 % .Trường hôp nào sau đây đúng ?
A. %X + %G = 60% B. %X + %G = 80%
C . %A + %T = 50% D. %X + %G = 30%

Câu 5 : Bộ NST của một loài là 2n = 24. Số lượng NST ở thể 3n là bao nhiêu trong các trường hợp sau ?
A. 6 B. 24
C. 12 D. 36

Câu 6 : Tên gọi của phân tử AND là gì ?
A . Nuclêôtit B. Axit nuclêic
C. Axit ribônuclêic D. Axit đêôxiribônuclêic

Câu 7 : Kết quả dẫn đến từ nguyên tắc bổ sung trong phân tử AND là gì ?
A . A = X và T = G B . A = G và A = X
C. A = T và G = X D . A = T = G =X

Câu 8 : Trong nguyên phân , nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại diễn ra ở kì nào sau đây ?
A . Kì đầu B. Kì giữa C . Kì sau D. Kì cuối

Câu 9 : Khi cho cây cà chưa đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được :
A . Toàn quả vàng B . Toàn quả đỏ
C . Tỉ lệ 1 đỏ : 1 vàng D. Tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng

Câu 10 : Nhận biết một cá thể đồng hợp tử hay dị hợp tử về tính trạng đang xét ,ta sử dụng phép lai nào sau đây ?
A . Giao phấn B. Lai phân tích
C. Tạp giao D. Câu A và C đúng

Câu 11 : Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người ) tỷ lệ đực / cái xấp xỉ 1:1 ?
A. Vì hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương .
B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau.
C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái
D. Câu B và C đúng.

Câu 12 : Tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn xuất hiện trong các phép lai nào ?
A. Aa x Aa B. Aa x AA C. AA x aa D. Aa x aa

Câu 13 : Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân ,kết quả nào sau đây đúng ?
A. Có 20 tinh trùng B. Có 15 tinh trùng
C. Có 10 tinh trùng D. Có 5 tinh trùng

Câu 14 : Ở mỗi loài sinh vật , trong tế bào có một bộ NST đặc trưng về :
A. Số lượng B. Số lượng và hình dạng xác định
C. Thành phần hóa học D. Hình dạng

Câu 15 : Nếu đời P là BB x bb thì ở F2 sẽ có tỉ lệ các kiểu gen :
A. 3BB : 1bb B. 1BB : 2Bb :1bb
C. 1BB : 1bb D. 2Bb : 1bb

Đồng bộ tài khoản