Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 11 đề thi

0
1.775
lượt xem
145
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Đối với học sinh thì mùa thi là thời gian căng thẳng nhất khiến các em mất ăn, mất ngủ. Phần vì cố gắng ôn tập, phần vì quá lo lắng. Hiểu được điều đó chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11.Thông qua bộ đề thi giúp các em nắm vững kiến thức về: lập trình và ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, một số dữ liệu chuẩn, khai báo biến,… Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Đề KT 1 tiết HK1 Tin học 11 - Đề số 1

1/ Cho đoạn chương trình
s:=2; a:=1;
while not(s*2 > 3) do
begin
a:= a +2;
s:= s + 1;
end;
Kết thúc đoạn chương trình giá trị của biến s và a lần lượt là
a 2 và 1 b 1 và 2 c 3 và 3 d một kết quả khác

2/ Trong các khai báo sau, khai báo nào là đúng
a Var a:array[2..-1] of integer; b Var a:array[1..25.1] of boolean;
c Var a:array[1.. 20/10] of real; d Var a:array[-1..10 mod 3] of word;

3/ Trong các hàm và thủ tục sau, hàm và thủ tục nào cho kết quả là một số nguyên
a copy(S,vt,n) b insert(S1,S2,vt) c length(s) d delete(s,vt,n)

4/ Cho đoạn chương trình
s:=1;
for i:= -1 to 3 do s:= s*i;
Kết thúc đoạn chương trình giá trị biến s là:
a -120 b 0 c 120 d một kết quả khác

5/ Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau từ khóa do, then, else chỉ thực hiện
a 1 câu lệnh b nhiều hơn 3 câu lệnh c3 câu lệnh d 2 câu lệnh

6/ Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng
a for i=1 to 5 do s:=s+2; b for i:=1 to -5 do s:=s*i;
c for i:= 1 to 4 do s= -i; d for i:=5 downto 1; do s:=s+i;

7/ Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng
a if a ≠ b then x := a else x :=b; b if a := b then x := a else x :=b;
c if a > b then x := b else x :=a; d if a < b then x := a + b; else x := b;

8/ Cho khai báo sau:
Var a: array[1..20 div 3] of integer;
Tổng số phần tử trong mảng là
a 12 b 20 c 6 d một kết quả khác

9/ Trong các biểu thức sau, biểu thức nào cho giá trị True
a 'Lop' >= 'Love' b 'abcdef' > 'abcdefg' c 4 <= 5 d 'Anh' > 'em'

10/ Cho khai báo sau:
Var a,b: array[1..5] of real;
Tổng bộ nhớ trong khai báo trên là
a 60 byte b 48 byte c 24 byte d 30 byte

Đồng bộ tài khoản