Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 đề thi

0
389
lượt xem
42
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay! Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6. Đây là bộ đề thi hay mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Thông qua việc ôn tập bộ đề thi này, các bạn sẽ nắm vững lại phần kiến thức về các chủ đề như: the body, staying health, what do you eat, sports and pastimes, ... Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT GKII Tiếng anh - Đề số 1

I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)
1. a. matter b. carrot c. apple d. cabbage
2. a. hungry b. by c. healthy d. thirsty
3. a. chest b. leg c. lifter d. red
4. a. finger b. big c. thin d. light

II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)
1. My mother wants_______ orange. ( any, some, a, an )
2. How many_______ does he need ? (egg, an egg, egges, eggs)
3. She _______ an apple now. ( eat, eats, eating, is eating)
4. ________color is your hair? (What, How, Which, Where)
5. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)
6.How ________beef do you need? ( much, are, many, is)
7.What would you like _______ breakfast? ( for, to, when, of)
8. ______I help you ? (Do, Does, Can, Have)

III. Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)
1.He isn’t hungry. He is ………… 5. He isn’t short. He is ………
2. He isn’t fat. He is ……………. 6. He isn’t weak. He is……………
3. He isn’t heavy. He is ………… 7. His teeth aren’t black.
They’re………….
4. He isn’t hot. He is ………… 8. His hair isn’t long. It is……………..

IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)
Salegirl: Can I help you?
Lan: Yes. I’d like some chicken, please.
Salegirl: How much do you want?
Lan: A kilo, please.
Salegirl: Is there anything else?
Lan: Yes, I need some oranges.
Salegirl: How many do you want?
Lan: A dozen, please.
Questions:
1.Where is Lan?
2.What does she want?
3. How much chicken does she want?
4.How many oranges does she want?

Đồng bộ tài khoản