Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 8 đề thi

0
2.123
lượt xem
225
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Cứ mỗi mùa thi đến, các em lại phải vùi đầu vào ôn tập. Mệt mỏi, lo lắng và đầu óc rối bời vì không biết nên ôn những phần kiến thức nào. Hiểu được điều đó Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11 giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm về: Các kiểu xâu, Bảng ghi, Kiểu dữ liệu tệp, Thao tác với tệp,….Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Đề KT 1 tiết HK2 Tin 11 - Đề số 1

Câu 1: (3 điểm) Viết chương trình nhập vào xâu S có độ dài không quá 30 kí tự và đếm số kí tự ‘A’ (chữ A) có trong xâu. (Yêu cầu nhập vào máy và chạy được)

Câu 2: (3 điểm) Viết chương trình mở một tệp văn bản BT1.TXT được lưu trong thư mục KIEMTRA ở ổ đĩa gốc E và đọc dữ liệu trong tệp ra màn hình. (Yêu cầu nhập vào máy và chạy được)

Câu 3: (4 điểm) Dùng chương trình con lập hàm tính diện tích hình thang; nhập vào các cạnh của một hình thang bất kì và tính diện tích hình thang đó? (Yêu cầu nhập vào máy và chạy được).

Đề KT 1 tiết HK2 Tin 11 - Đề số 2

1) Để truy cập (tham chiếu) đến từng trường của bản ghi, ta chọn cách viết nào sau đây?
A. <tên biến bản ghi>.<giá trị của trường>
B. <tên biến bản ghi>.<tên trường>
C. <tên bản ghi>.<tên trường>
D. <tên bản ghi>.<giá trị của trường>

2) Có mấy cách để gán giá trị bản ghi?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3) Một bản ghi được khai báo như sau:
Type CauThu = record
Ten: string[15];
SoAo: byte;
End;
Var F, P: Cauthu;
Câu lệnh nào sau đây không dùng để gán giá trị cho P?
A. P.Ten = ‘Messi’; B. Readln(P.SoAo);
C. P := F; D. F := P.Ten;

4) Dữ liệu kiểu tệp:
A. Lưu ở bộ nhớ trong. B. Lưu ở bộ nhớ ngoài.
C. Không phụ thuộc dung lượng bộ nhớ. D. Bị mất khi tắt máy tính.

5) Tệp văn bản là tệp:
A. Có số dòng giới hạn. B. Có số ký tự giới hạn.
C. Có số dòng và số ký tự không giới hạn. D. Không thể có dòng trống.

Đồng bộ tài khoản