Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 đề thi

0
413
lượt xem
7
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

“Học, học nữa, học mãi”, là câu nói mà hầu như tất cả học sinh đều thuộc lòng. Đi đôi với học, một phần quan trọng không thể thiếu là thi và kiểm tra. Các kỳ thi, kiểm tra giúp các em hệ thống lại kiến thức, thầy cô giáo đánh giá lại quá trình dạy học. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã chọn lọc để tạo nên Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8, giúp các em củng cố kiến thức, nắm vững các nội dung trọng tâm về: Câu lệnh điều kiện, Câu lệnh lặp,… Đây là tư liệu rất thuận tiện để các em và quý thầy cô tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Đề KT 1 tiết HK2 Tin học 8 - Đề số 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong câu lệnh While...do. Điều kiện sau while thường là gì?
A. Phép so sánh. B. Lệnh gán.
C. Một hằng D. Một biến

Câu 2: Trong câu lệnh: For i:=1 to 20 do writeln('A'); Vòng lặp in ra bao nhiêu chữ A?
A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình dưới đây giá trị của j bằng bao nhiêu?
j:=2;
For i:=1 to 6 do j:= j+1;
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 4: Lỗi trong đoạn lệnh sau là gì?
S:=7
while S<8 do writeln(so A);
A. Thiếu dấu ; sau câu lệnh S:=7. B. Chuỗi 'so A' thiếu dấu ' ' .
C. Vòng lặp vô hạn D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Để in giá trị của biến i ra màn hình sử dụng lệnh nào sau đây?
A. writeln(i); B. writeln('gia tri cua i');
C. write('gia tri cua bien i'); D. write(gia tri cua bien i);

Câu 6: Giả sử x là 1 biến số thực cần phải khai báo x như thế nào?
A. var x: integer; B. var x: string; C. var x: real; D. var x: byte;

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: (4 điểm) Nêu cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước và cấu trúc câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?

Câu 8: (2 điểm) Đoạn chương trình sau thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc P bằng bao nhiêu?
P:=1; i: =1;
While P < 27 do
begin
i:= i+1; P:= P*i;
end;

Câu 9: (1 điểm) Viết chương trình tính tích n số nguyên đầu tiên, tích lớn hơn hoặc bằng 200 thì dường và in tích ra màn hình.

 

 


 

 

Đồng bộ tài khoản