Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Vũ Xuân Khang | Ngày: | 22 đề thi

0
1.199
lượt xem
157
download
Xem 22 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11 với nội dung bám sát chương trình SGK, đặc biệt có đáp án giúp các em hệ thống được kiến thức, thuận tiện cho việc ôn tập, nắm vững những nội dung trọng tâm về: lập trình và ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, phép toán, biểu thức, câu lệnh gán, cấu trúc rẽ nhánh,…. Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Đề KT HK1 Tin học 11 - Đề số 1

Câu 1: (3 điểm)
a) Xâu là gì? Nêu cú pháp khai báo biến kiểu xâu và cho ví dụ minh họa.
b) Hãy khai báo 1 biến kiểu bản ghi mô tả các thông tin: số báo danh, họ và tên, giới tính, điểm môn tốn và điểm môn văn.

Câu 2: (3 điểm) Đọc đoạn chương trình sau:
Program Tinh Tich;
Uses crt;
Var a:array[1 … 50] of byte;
i, n, T: integer;
Begin
Write(‘nhap so luong phan tu: ’); Readln(n);
T=1;
For i:=1 to n
Begin
Write(‘nhap a ’, i);
Readln a[i];
T:=T x a[i];
End;
Writeln(‘ket qua: ’,T);
readln
End. 
Hãy cho biết trong đoạn chương trình trên, những dòng lệnh nào bị sai cú pháp và hãy sửa lại cho đúng.

Câu 3: (2 điểm) Đọc đoạn chương trình sau:
Var S:string; i:byte;
Begin
Write(‘nhap vao mot xau: ’); readln(S);
For i:= length(S) downto 1 do
If S[i]<> ' ’ then write(S[i]);
Readln
End.
Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện chương trình trên với xâu S nhập vào là: ‘Ban la ai?’

Câu 4: (2 điểm)
Hãy viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương N.
In ra màn hình câu thông báo ‘So nay chia het cho 12’ nếu N chia hết cho 3 và chia hết cho 4.
Ngược lại, thì in thông báo 'So nay khong chia het cho 12'.
 

 

 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản