Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Chia sẻ: Lê Giang Thành Long | Ngày: | 26 đề thi

0
2.218
lượt xem
382
download
Xem 26 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Cùng Thư viện eLib giải tỏa nỗi lo lắng cho kỳ thi học kỳ 2 với Bộ Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9. Bộ đề thi giúp các em ôn tập, nắm vững những kiến thức trọng tâm như: Etilen, Axetilen, Benzen, Rượu etylic, Axit axetic, Chất béo, Glucozơ, Protein, tinh bột và xenlulozơ,… Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra HK 2 Hóa học 9 -  Đề số 1

I/ TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1/ Cho rượu etylic 35o tác dụng với Natri số phản ứng hoá học có thể xảy ra là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 2/: Để phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt là a xit a xetic , rượu etylic và dầu ăn có thể dùng thuốc thử là:
A. Quì tím B. Mg và quì tím
C. nước và Na D. Nước và quì tím

Câu 3/ Dãy các chất sau tác dụng được với axit axetic
A. NaOH; H2CO3; Na; C2H5OH.
B. Cu; C2H5OH.; CaCO3 ; KOH
C. KOH; NaCl ;Na; C2H5OH.
D. C2H5OH.; NaOH; Zn; CaCO3

Câu 4/ Một chất bột màu trắng có tính chất sau:
- Tác dụng được với dd HCl, sinh ra khí CO2
- Khi bị nung nóng tạo ra khí CO2
Chất bột trắng đó là:
A. Na2SO4 B. K2CO3 C. NaHCO3 D. Na2CO3

Câu 5/ Dẫn 0,1 mol khí C2H4 ( ĐKTC) sục vào dung dịch chứa 10 gam Brom. Màu da cam của dd Brom sẽ
A. Chuyển thành vàng nhạt B. Chuyển thành không màu
C. Chuyển thành vàng đậm hơn D. Không thay đổi gì

Câu 6/ Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, người ta dùng chất nào sau đây:
A. Cồn 96o B. Nước
C. Dung dịch Axit Axetic D. dung dịch muối Cacbonat

Câu 7/ Đánh dấu x vào ô trống để chỉ tính chất của chất trong bảng sau và làm vào phần bài làm
Tính chất Rượu etylic A xit a xetic Chất béo
Tính tan trong nước
Tác dụng với dd Natri hiđro xit
Tác dụng với kim loại Na tri
Tác dụng với Canxi cacbonat
Có phản ứng thuỷ phân


II/ TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 8/ ( 1,5 đ) Hãy viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:
A/ Benzen phản ứng thế với brom
B/ Axit Axetic tác dụng với Magie
C/ Đun nóng hổn hợp rựợu etylic và Axit Axetic có Axit sunfuric đặc làm xúc tác
Câu 9/( 1.5đ ) Điền chất thích hợp vào chỗ dấu hỏi rồi viết phựơng trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau:
A/ CH4 +..................? ánh sáng ......?........+ HCl
B/ C2H5OH +................? men giấm ......?........+.
C/ C6H12O6 men rượu .........?......... + .......?......
Câu 10/ (3đ) Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Metan (ĐKTC)
a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
b/ Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng khí trên? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí
c/ Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng 80 gam dung dịch Natri hydroxit 25%. Tính khối lượng muối tạo thành ? ( C= 12, H = 1, O = 16, Na = 23)

Đồng bộ tài khoản