Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 52 đề thi

0
3.976
lượt xem
252
download
Xem 52 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11

Đừng ép buộc bản thân mình phải học thuộc lòng hết cả phần lý thuyết trong sách giáo khoa của cả một học kỳ. Không có phương pháp nào dễ nhàm chán mà mang lại hiệu quả không cao bằng cách đó đâu. Biết chọn lọc phần nội dung cần học một cách thông minh, ôn tập đúng phần trong tâm một cách khoa học và hiệu quả, mời các bạn tham khảo Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11. Đây là bộ đề gồm có nhiều đề thi được chọn lọc kỹ càng, nội dung bám sát đúng chương trình học như: hướng động, ứng động, cảm ứng ở động vật; điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh, truyền tin qua Xinap; sự sinh trưởng ở thực vật và động vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật và thực vật, .... Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11

Đề KT HK2 Sinh học 11 - Đề số 1

1 Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản
A sinh d¬ỡng. B bào tử. C giản đơn. D hữu tính.

2 ở động vật, hoocmôn sinh tr¬ởng đ¬ợc tiết ra từ
A tuyến yên. B tuyến giáp. C tinh hoàn. D buồng trứng.

3.Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A bằng giao tử cái. B chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.
C có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái. D không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

4. Nếu thiếu Iốt trong thức ăn th¬ờng dẫn đến thiếu hoocmôn
A tiroxin. B testosteron. C ostrogen. D ecđisơn.

5 Hình thức sinh sản l¬ỡng tính th¬ờng gặp
A giun đất. B chân khớp. C chân đốt. D sâu bọ.

6. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật
A ruột khoang, giun dẹp. B bọt biển, ruột khoang. C nguyên sinh. D bọt biển, giun dẹp.

7. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là hoocmôn
A ICSH B LH. C testostêrôn. D GnRH.

8. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì:
A tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.
B tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chéo có sự tham gia của giới đực và giới cái.
C ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận đ¬ợc vật chất di truyền từ 2 nguồn bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận đ¬ợc vật chất di truyền từ một nguồn.
D tự thụ tinh diễn ra trong môi tr¬ờng n¬ớc, còn thụ tinh chéo không cần n¬ớc.

9. Hình thức sinh sản phân mảnh thấy ở nhóm động vật
A bọt biển, ruột khoang. B ruột khoang, giun dẹp. C .bọt biển, giun dẹp. D nguyên sinh.

10 Trong cơ chế điều hoà sinh sản tinh trùng, testosteron tiết ra từ tuyến
A ống sinh tinh. B tuyến yên. C vùng d¬ới đồi. D tế bào kẽ trong tinh hoàn.

Đồng bộ tài khoản