Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 68 đề thi

0
4.762
lượt xem
822
download
Xem 68 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Bạn muốn nâng điểm môn tiếng Anh ở kỳ thi học Kỳ này, nhưng lại cảm thấy nhàm chán, uể oải với quá nhiều từ vựng, ngữ pháp của cả học kỳ. Bạn đang hoang mang không biết dạng bài tập nào trong số rất nhiều dạng được học trên lớp mới là dạng bài tập chính. Vậy tại sao, bạn không thử thay đổi phương pháp ôn tập của mình, học có chọn lọc, học có hệ thống từ những đề thi, bài kiểm tra. Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 6 Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6. Đây là bộ đề thi được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều trường trên khắp cả nước. Thông qua đề thi, các bạn học sinh có thể nắm vững phần từ vựng và bài tập áp dụng phần lý thuyết của các chủ đề như: the body, staying health, what do you eat, sports and pastimes; activities and the seasons, making plans, countries, man and enviroment, ... Chúc các em ôn thật thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT HKII Tiếng Amh 6

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại: (1 điểm )

1. A. thanks B. this C. that D. those
2. A. rice paddy B. nine C. city D. behind
3. A. museum B. stadium C. bookstore D. street
4. A. stadium B. name C. family D. bakery

II.Chọn đáp án đúng(3marks)

Câu 1 : She ……………long hair
A have B. is C. has D. does

Câu 2 : Her children ……………….short hair.
A haveB are C has D do

Câu 3 : There is …………bread on the table .
A a B anC someD any

Câu 4 : How ………….milk do you want ?
A manyB muchC long D often

Câu 5 : My grandfather usually …………fishing in his free time.
A goB is goingC. to go D goes

Câu 6 : …………..go to Da Lat ?
A Let’sB Why don’t weC What aboutD How about

Câu 7 : It is …………in the winter .
A warm B cool C cold D hot

Câu 8 : Phanxipang is …………….mountain in Viet Nam.
A highB higherC highestD the highest

III.Read the following passage ,then do the exercises below

Susan is (1)........... England .She speaks English, She doesn’t (2)........... Vietnamese
She’s on vacation in Vietnam. Now She’s visiting (3)........ lot of interesting (4)............in Hanoi. Nextweek she’s going to visit Hue
A/ Choose the correct word to fill in the blanks (2pts)
1. a to b. on c. from d. in
2. a learn b.speak c. tell d. told
3. a some b.an c any d a
4.place b site c.places d Both a and c are correct
B/True (T) or False (F)(1pt)
1.Susan is from France
2.She speaks English
3.She’s visiting a lot of interesting places in Hanoi
4.Nextweek she’s going to visit Danang

IV.Rearrange the following words to make a complete sentence ( 2pts)

1/I’d/ am /so/ like/ noodles./I/hungry /some.
2/Skipping/her/and/younger/like/winter./Mai/sister/in.
3/Vietnamese/is/Vietnam/He/and/speaks /He/from
4/language/you/often/French?/Which/do/speak, /English/ or

 

Đồng bộ tài khoản